Bygge atomkraft-verk i Oslo?

Bygge atomkraft-verk i Oslo?
Bilde:


Norge er en CO 2-versting. Gasskraftverk som ikke produserer CO 2 er en illusjon. I valget mellom Pest eller Kolera - kanskje vi skulle satse på Atomkraftverk i Oslo?Les mer på TU-bloggen til Rolf André Bohne !

Les mer om: