NYHETER_BYGG

bygg & anlegg

2. juni 2000 - 09:38

Levende legende på NGI

I mai åpnet Norges Geotekniske Institutt (NGI) Ralph B. Pecks bibliotek i nyoppussede lokaler. Den snart 88 år gamle Peck er professor Emeritus ved universitetet i Illinois og har vært utøvende bygningsingeniør og læremester i geoteknikk for flere generasjoner – både hjemme i USA og internasjonalt.

Peck donerte arbeidene sine til NGI på grunn av dens sentrale internasjonale posisjon. Fra før hadde NGI arbeidene til Terzaghibiblioteket – etter grunnleggeren av faget geoteknikk, Karl Terzaghi. Nå kan NGIs bibliotek vise hvordan verdens fremste pionerer innen geoteknikk løste utfordrende prosjekter over hele kloden.

Enklere kontorjobb

Plan & Bygg as i Larvik har en visjon om å forenkle kontorarbeidet for alle i byggebransjen. – Vi har utviklet dataprogrammet Bygg 98, som rydder vei i skjemajungelen, sier daglig leder Roger Amundsen.

Programmet gir oversikt og veileder brukeren i lover, regler og skjemaer. Det er også utgitt en bok om dette; Søknadsprosessen – steg for steg.

Bedriften har også utviklet andre program, blant annet et som finner frem til riktige dimensjoner på dragere, bjelker, sperrer og søyler i tre og stål.

Sentralstøvsugere

Helt siden 1967 har DuoVac i Canada spesialisert seg på sentralstøvsugere. Kjennemerkene for dette utstyret er effektiv filtrering, og det som hevdes å være markedets kraftigste sugeevne.

Ved all bruk av sentralstøvsugere skal inneluften bli betydelig renere enn ved bruk av de fleste typer støvsugere. Støv, bakterier, pollen og midd fjernes uten å virvles opp i pustesonen. Filteret fanger opp 95 prosent av partikler rundt 0,1 mikrometer.

Den canadiske sentralstøvsugeren er bygd slik at det normalt ikke er behov for å skifte ut deler på mange år. Satsingen på lang levetid og kvalitet gjør at bedriften gir fra ti og helt opp til 20 års garanti.

Ettersom motoren plasseres unna oppholdsrommene, unngås den vanlige støvsugerstøyen.

Bedriften har utviklet en serie modeller som er tilpasset boliger, forretningsbygg og industrielt bruk. Tidlig i byggeprosessen er det mulig å skreddersy produktene etter kundenes behov.

Saneringsplaner

Omtrent 35 prosent av drikkevannet i Oslo og Bærum forsvinner gjennom lekkasjer i vannledningsnettet. Nå er Norconsult i ferd med å lage en saneringsplan for å redusere antall brudd på ledningsnettet. Totalt vil det koste 800 millioner kroner å halvere denne sløsingen.

Stort sett foretas saneringen uten at det graves opp – ved at det trekkes inn nye ledninger i de gamle rørene.

Det er 1550 kilometer vannledningsnett i Oslo og 450 i Bærum.

Digital VA-informasjon

Det blir lettere å være kommunal vann- og avløpsekspert. Norvar og NKF gir nå ut VA/Miljøbladene på CD-ROM. Dermed kan kommuneingeniøren søke på stikkord, klippe og lime og finne faglig støtte til prosjektering, drift og vedlikehold av anlegg. – Samfunnet tjener på at kostnadene reduseres på grunn av effektivisering i alle ledd, mener lederen for bladene, Svein Håkon Høyvik.

Polsk miljøinteresse

Eksport var hovedtema på årets DanMiljø 2000, der den største delegasjonen kom fra Polen.

Danmark eksporterer årlig utstyr og kunnskap på miljøområdet for 5-6 milliarder kroner. Men når 100 millioner nye EU-borgere skal leve opp til EUs krav, regner Danmark med sterk økning av eksporten.

Bedre sikkerhet

Veidekke Divisjon Anlegg har fått fem anleggsoppdrag for jernbaneverket. Dette er kontrakter til 64 millioner kroner.

Prosjektene vil bedre kapasiteten og sikkerheten på store deler av jernbanenettet i Sør-Norge.

Det største prosjektet er et kryssingsspor ved Stange. Et annet kryssingspunkt blir ved Torpo i Hallingdal. Fem kulverter, en bro og en planovervgang skal bygges på Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen.

Veiprising - et miljøtiltak

Da samferdselsminister Terje Moe Gustavsen tok imot den nye utgaven av Miljøhåndboken fra Trafikkøkonomisk Institutt, gikk han inn for at bilistene må betale for å kjøre enkelte veistrekninger. – En slik ordning for å redusere trafikken i rushtiden kan være mer lønnsomt for samfunnet enn bare å bygge ut bedre veikapasitet, sier han.

Miljøboken tar for seg miljørettet planlegging og beskriver trafikkens virkninger på miljøet. Det er også listet opp 48 tiltak som påvirker transport, flytter trafikken og beskytter miljøet – dels gjennom tiltak mot kjøretøy.

Ett tiltak er innfartsparkering for biler og sykler. Dermed kan kollektivsystemet utnyttes bedre ved at biler og sykler langtidsparkeres ved større stasjoner med gode kollektivtilbud. Utfordringen er å få bilister til å forlate eget kjøretøy når de først er på farten. Kravet er praktisk parkering, kort gangavstand og at mest mulig av reisen foregår med kollektivtransport.

Fuktsikre skråtak

Det koster Norge fem prosent av årlige investeringskostnader å utbedre byggeskader, ifølge undersøkelser ved Norges byggforskningsinstitutt (NBI). Dette tilsvarte fire milliarder kroner i 1998.

Bortimot en tredel av skadene skyldes takkonstruksjonen. Nå har Kim Robert Lisø og Vidar Stenstad skrevet en prosjektrapport om fuktsikre isolerte skrå tretak. Rapporten viser fordeler og begrensninger basert på tidligere undersøkelser ved NBI, fra andre land og nyere vurderinger og beregninger.

NBI har inngått et samarbeid med Forsvarets bygningstjeneste for å fullskalateste et konstruksjonsprinsipp for isolerte skråtak.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.