NYHETER_BYGG

Byene tregest

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
13. des. 2001 - 12:44

Det er store forskjeller i behandlingstiden på byggesøknader. Mens små kommuner bruker bare 1-3 uker på å behandle en byggesøknad, bruker flere av de største kommunene tre måneder eller mer. I Oslo er saksbehandlingstiden oppe i seks måneder.

Det er Statens bygningstekniske etat (BE) som har undersøkt byggesaksbehandlingen i kommunene. Hele to av tre kommuner bruker tre uker eller mindre på å behandle slike søknader som kommunalminister Erna Solberg nylig uttalte hun vil skjerpe fra fire til tre uker. Men flere av de store kommunene behandler disse hele to måneder etter at tillatelse automatisk er gitt.

Solberg ønsker en 12-ukers frist på rammesøknader og ettrinnssøknader. En storkommune bruker i dag mer enn 12 uker mens småkommuner gjør det unna på tre.

Ifølge saksbehandlerne er søknadene generelt for dårlige og mye tid går med på å vente på dokumentasjon. Undersøkelsen viser også det ble ført tilsyn med 13 prosent av byggesakene og at kommunene vet lite om foretakene egentlig foretar den lovpålagte kontrollen.