ARKIVNYHETER

Bybanejobb til NCC

NCC skal justere denne rundkjøringen i Skjoldskiftet flere ganger. Osvegen i bakgrunnen til venstre og Apeltunvegen til høyre får kollektivfelt på en kort strekning.
NCC skal justere denne rundkjøringen i Skjoldskiftet flere ganger. Osvegen i bakgrunnen til venstre og Apeltunvegen til høyre får kollektivfelt på en kort strekning. Bilde: Rune D. Haakonsen

Bortsett fra NCC var det bare Fyllingen Maskin fra Bergen og Veidekke som deltok i anbudskonkurransen, men den lave interessen fikk ingen negative konsekvenser for prisen. Kontraktsummen ligger noe under byggherrens overslag.

Andre byggetrinn går fra Nesttun til Lagunen i Rådalen. Strekningen er 3,6 km lang og omfatter fem holdeplasser. Etter planen skal den åpnes i 2013. Fylkesveg 582 Fanavegen som går mer eller mindre parallelt med bybanetraséen, må stenges for gjennomgangstrafikk i en del av anleggstiden. Denne trafikken vil da bli ledet over på Apeltunvegen og E 39 Osvegen.

For at disse vegene skal kunne ta unna den økende trafikken, får de kollektivfelt på en kort strekning - 120 meter i Osvegen og 150 meter i Apeltunvegen. Feltene vil komme til nytte også etter at trafikken er flyttet tilbake til Fanavegen.

Anlegg av kollektivfeltene inngår i NCCs oppdrag, som for øvrig omfatter en del arbeid i forbindelse med trafikkomleggingen, blant annet justering av kjørefelt og trafikkøyer og riving av et hus.Les mer om: