BYGG

Buss mest energieffektivt

BUSS BEST: Buss har det beste energiregnskapet ifølge en rapport fra Vestlandsforskning.
BUSS BEST: Buss har det beste energiregnskapet ifølge en rapport fra Vestlandsforskning. Bilde: Oslo Sporveier
Truls Tunmo
17. aug. 2010 - 11:13

Rapporten viser til det samlede energiforbruket per passasjerkilometer på lange reiser.

En lang reise er definert som en reise som er lengre enn 10 mil.Fly dårligst

Det mest energikrevende transportmidlet for lange reiser innenlands er fly.

Ekspressbusser kommer best ut foran regionstog og elbil, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).– Pluss for veitransporten

Energiforbruket til ekspressbuss er 18,6 prosent lavere enn regionstog per passasjerkilometer.

– Rapporten gir nyttig balanse i debatten om ulike transportformers miljøfortrinn.

Hvis man i tillegg legger til grunn den forventede utviklingen av biler og busser i miljøeffektiv retning, vil bildet forsterkes ytterligere til fordel for veitransporten, sier leder for politikk og strategi i OFV, Vilrid Femoen.Lavest på klimagass

Målt i klimagassutslipp kommer imidlertid regionstoget best ut.

Mens ekspressbussen slipper ut 65,4 CO2-ekvivalenter per passasjerkilometer, er tilsvarende tall for regionstog 43,99.Utslippsdatat 2007-2009

Vestlandsforskning har basert seg på utslippsdata fra 2007-2009 og på en rekke forutsetninger som passasjerbelegg, bussparkens sammensetning og energibruk med mer.

Rapporten ser ikke på energieffektivitet og miljøregnskap under forutsetning av at bussparken i fremtiden vil utvikle seg i mer miljøeffektiv retning.

Heller ikke hva det vil bety for miljøregnskapet dersom det blir flere passasjerer i hver buss.Meget detaljert rapport

Rapporten gir en meget detaljert og omfattende sammenstilling av energiforbruk og utslipp for ulike transportmidler gitt dagens situasjon.

All informasjon er tilgjengelig her.