SAMFERDSEL

Bunnstoff sparer liv

Det er ikke lenger nødvendig å bruke bunnstoff som dreper for å beskytte skip og olje/gass-installasjoner i sjøen.

Overflaten på skip og marine installasjoner er utsatt for både organiske og uorganiske angrep. Metall som utsettes for saltvann, vil lett korrodere og ødelegges. I tillegg kommer problemer med algevekst under vannlinjen. Overflaten må derfor beskyttes med flere lag maling, eller bunnstoff.

TBT-forbud

Det mest brukte begroingshemmende stoffet i maling er tributyltinn (TBT), et av de sterkeste giftstoffer vi kjenner. Skader fra TBT er funnet i vannorganismer som blåskjell og snegler, der stoffet i sistnevnte organisme har ført til hormonforandringer.

Fra 01.01.2003 blir det sannsynligvis forbudt å bruke TBT. Allerede nå er dette stoffet forbudt på båter under 25 meter. Ifølge rådgiver i korrosjonsvern ved Teknologisk Institutt, Pål Øverland, har TBT-forbudet ført utviklingen i to retninger. Noen velger å fortsatt satse på å drepe organismene, men bytter ut TBT med andre forbindelser. En annen metode er å påføre maling som gjør overflaten glattpolert slik at organismer ikke kan feste seg.

Drepende

Alger og andre sjødyr fester seg i bunnen av skip ved at de produserer ekstracellulære polymerer som fester dem til overflaten. For å unngå dette kan malingen tilsettes giftstoffer, biocider, som tar livet av organismene. Her kan det benyttes kobberoksid eller organiske biocider som diuron, irgarol, pyrithone eller isothiazolone. Faren med denne metoden er at giftstoffene også kan drepe organismer i sjøen omkring.

Kobberforbindelser tilsettes maling for å drepe organismene og for å danne en polymer som gir en selvpolerende bunnflate. Kobber og organiske biocider gir den samme effekten som TBT, men metoden er dobbelt så dyr.

Nordox Industrier – som leverer kobberoksid til flere store malingsprodusenter –har gjort undersøkelser som viser at mesteparten av kobberet som finnes i marine miljøer, er organisk bundet, og at mengden farlige kobberioner, Cu2+, er meget liten. – Det finnes ingen vitenskapelige undersøkelser som viser at kobber er farlig, hevder administrerende direktør Lars Tomasgaard i Nordox.

Glatt overflate

Imidlertid mener miljørådgiver Tom Erik Økland ved Norges Naturvernforbund at kobber og kobberoksider er meget giftige for vannorganismer og varmblodige dyr. – Kobberforbindelser er nesten like ille som TBT, og et steg tilbake i utviklingen.

I stedet for å drepe algene og de andre sjødyrene som forsøker å feste seg, kan skipet behandles med en type maling som gjør overflaten så glatt at organismene ikke klarer å feste seg. Det dannes en overflate med lav overflatespenning slik at vanndråper preller av. Organismer som fester seg, faller lett av når skipet er i bevegelse, eller de kan fjernes med en svamp. Hurtiggående båter vil ha mest nytte av denne metoden.

Les mer om: