Budsjettsmell for nytt motorvognregister

Budsjettsmell for nytt motorvognregister
GRUNDIG. Prosjektleder Sigurd Olav Olsen tar ingen sjanser på en ny smell for Au2sys og tar en grundig gjennomgang før arbeidet settes i gang på nytt. Bilde: Espen Zachariassen

Fra Autosys til Au2sys

Au2sys er det nye motorvogn- og førerkortregisteret, som skal overta for dagens Autosys.

Autosys er et av landets største datasystemer med 150 millioner oppslag i året.

Systemet inneholder informasjon om kjøretøy og førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger.

Systemet har 20.000 brukere, i hovedsak trafikkskoler, bilforhandlere, politi og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det nye systemet skal bli enklere å bruke, med mer selvbetjening over nettet og begrense manuelle overføringer som åpner for feil.

Au2sys er IT-verktøyet som skal gjøre hverdagen enklere på Vegvesenets trafikkstasjoner ved at både bilforhandlere, private bilkjøpere og Tollvesenet får en enklere hverdag, blant annet med en rekke selvbetjente tjenester over nettet.

Forventningene var store da Bekk Consulting ble hyret inn som hovedentreprenør til IT-utviklingsarbeidet.

Bråstopp

Men i fjor høst ble det satt bråstopp for utviklingen av det nye motorvogn- og førerkortregisteret. Prosjektet kom ut av kontroll, og kostnadsrammen på 285 millioner kroner var i ferd med å sprekke.

Direktoratet har vært tilbakeholden med informasjon om hva som gikk galt, men nå letter prosjektleder Sigurd Olav Olsen på sløret. Han har tatt permisjon fra stillingen som leder av kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet for å ta midlertidig styring med Au2sys.

Fristen ryker

Nye planer skulle vært klare kort tid etter nyttår. Det tidsskjemaet har røket.

– Vi satser på at planene skal være klare ved påsketider. Her skal vi ha klart for oss hvilken kontraktstrategi og prosjektorganisering vi skal velge, sier Olsen til Teknisk Ukeblad.

Deretter følger en uavhengig kvalitetssikring, før myndigheten sitter med grunnlaget for et prosjekt som kan legges ut på anbud.

– Vi regner med at utviklingsarbeidet starter opp først i 2009. Målet er å ha nytt system på plass året etter, men det vet vi ennå ikke sikkert, sier prosjektlederen. Dermed ligger det an til at den opprinnelige tidsplanen ryker.

Budsjettet ryker

Det gjør også budsjettet. Au2sys skulle opprinnelig kostet 285 millioner kroner, men den rammen holder ikke til mål.

– Nei, det tror jeg blir umulig, sier prosjektlederen. Han tør ikke spå hva sluttregningen kommer på. Forsinkelsene til nå gjør at kostnadsberegningene ikke blir klare til statsbudsjettet sys sammen til høsten. Trolig kommer det penger først i revidert budsjett neste vår, men det er gitt grønt lys for å sette i gang på forskudd.

Deler skylda

Ny anbudsutlysning betyr at konsulentselskapet har fått sparken. Nesten.

– Vi er blitt enige om at Bekk fullfører det de har begynt på; et system for godkjenning av kjøretøy. Det er en jobb til rundt 150 millioner kroner. Her er det gjort mye bra, og vi håper at det meste av disse verdiene skal kunne gjenbrukes, sier Olsen.

– Hvem hadde skylda, direktoratet eller Bekk?

– Jeg tror det ligger litt på begge parter, sier Olsen. Han mener kravspesifikasjonen var for lite detaljert. Dette skal rettes opp i runde to.

Manglet fagfolk

Au2sys ble kjørt med såkalt Smidig metode for programutvikling, der løsningene utvikles fortløpende og kostnadene ikke er kjent i detalj på forhånd. Metoden krever større deltakelse fra kunden enn i tradisjonelle prosjekter.

– Jeg tror nok kapasiteten fra vår side var litt tynn. Vi hadde rett og slett ikke nok fagfolk å sette av til dette arbeidet. Slike kapasitetsproblemer må vi ta hensyn til i runde to, sier prosjektleder Sigurd Olav Olsen.

Både Olsen og administrerende direktør Olav Folkestad hos Bekk Consulting sier at det ikke er noen uenighet mellom partene.

– Den største utfordringen med dette prosjektet er nok at det er så omfattende, med mange systemer som skal fungere sammen. Utover det kan jeg ikke kommentere forholdet til en kunde, sier Folkestad til Teknisk Ukeblad.

Går ut på dato

Dagens Autosys ble først utviklet på 70-tallet og er i ferd med å bli gammelt og kostbart. Menneskene som har kompetanse på løsningen går snart av med pensjon.

Og i 2011 vil det bare være Vegdirektoratet/Statens Vegvesen som bruker den aldrende plattformen, som driftes av Ergo Group. Det betyr at etaten må bære kostnadene alene, og Vegdirektoratet har fått beskjed om at det kommer til å bli kostbart.

Les mer om: