INDUSTRI

Bruker mindre penger på miljøtiltak

TENKER MILJØ: Statoils informasjonssjef Ola Anders Skauby sier miljø er en viktig del av Statoils puslespill. Dette til tross for at olje- og gassindustrien brukte 3,3 milliarder mindre på miljøtiltak i 2009 enn året før.
TENKER MILJØ: Statoils informasjonssjef Ola Anders Skauby sier miljø er en viktig del av Statoils puslespill. Dette til tross for at olje- og gassindustrien brukte 3,3 milliarder mindre på miljøtiltak i 2009 enn året før. Bilde:

Miljøinvesteringer mellom 2008–2009

Totalt brukte olje- og gassutvinningssektoren, bergverk og industri 8,2 milliarder kroner på miljøverntiltak i 2009. Dette er 17 prosent mindre enn året før.

Den største nedgangen i miljøinvesteringer mellom 2008–2009 var innenfor tiltak mot luftforurensning. Industrien brukte drøye 1,2 milliarder på dette i 2009, hele 51 prosent mindre enn året før. Her var det i all hovedsak landbasert industri som dro ned statistikken med sin reduksjon på 932 millioner kroner.

Verst i klassen var metallindustrien, hvor miljøinvesteringene sank med 407 millioner kroner, eller 36 prosent.

Trenden er likevel ikke like nedadgående i den landbaserte industrien som i olje- og gassindustrien. Landbasert industri brukte 4,9 milliarder kroner på miljøverntiltak i 2009, noe som er 14 prosent mindre enn året før. Olje- og gassindustrien brukte 3,3 milliarder på miljøverntiltak i 2009, hvilket tilsvarer 29 prosent mindre i forhold til 2008.

Kilde: Statistisk sentralbyrås rapport “Mindre til miljøvern i 2009”.

Olje- og gassutvinningssektoren, bergverk og industri brukte 8,2 milliarder kroner på miljøverntiltak i 2009. Det er 17 prosent mindre enn året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mindre til luftforurensning

Statistikken, som gjelder perioden 2008-2009, viser miljøinvesteringene i flere kategorier, deriblant innenfor klimagassutslipp, utslipp av produksjonsvann og avfall til jord og grunnvann.

Den største nedgangen var innenfor tiltak mot luftforurensning. Alle industrier brukte drøye 1,2 milliarder på tiltak mot luftforurensing i 2009, hele 51 prosent mindre enn året før.

Hovedårsaken var landbasert industri, som som dro ned statistikken med sin reduksjon på 932 millioner kroner.

Definisjonsspørsmål

Tallene viser at olje- og gassindustrien var en av miljøverstingene i perioden. Sektoren brukte 3,3 milliarder på miljøverntiltak i 2009, eller 29 prosent mindre enn i 2008.

Statoils informasjonssjef Ola Anders Skauby mener tallene ikke gjenspeiler virkeligheten.

– Dette er en ny rapport med sine egne begrensninger og forutsetninger i både spørsmål og svar. Det er vanskelig å svare fullstendig klargjørende på hva miljøinvesteringer egentlig er i praksis, forklarer han.

– Statoil forsøker å finne “vinn-vinn”-situasjoner der nødvendige operasjonelle investeringer også har en miljø- eller klimaeffekt. Hvorvidt dette kan regnes som miljøinvestering eller ikke, er et definisjonsspørsmål og vil ikke i alle tilfeller dekkes inn under spørsmålene i SSBs skjema, mener han.

UROLIG: Teknas president Marianne Harg synes nedgangen i miljøinvesteringer er bekymringsfull.
– Mindre oppmerksomhet UROLIG: Tekna-president Marianne Harg synes nedgangen i miljøinvesteringer er bekymringsfull. Ståle Andersen

– Mindre oppmerksomhet

Tallene bekymrer likevel Tekna-president Marianne Harg.

– I Norge er det nå generelt mindre oppmerksomhet rundt miljø og klimatiltak. Hvis dette også er gjennomgående for arbeidet som gjøres på norsk sokkel er det bekymringsfullt. Jeg har en mistanke om at olje- og gassnæringen ikke investerer frivillig i miljøverntiltak hvis det ikke finnes krav om det, sier hun.

– En del av puslespillet

Det er Statoil uenige i.

– Hva som er investeringer i hva kan noen ganger være vanskelig å skille fra hverandre, men vi kan garantere at klima og miljø er en del av puslespillet og en del av de vurderinger som foretas, forsikrer informasjonssjef Skauby.

– Det er også slik at eventuelle investeringer i for eksempel renseanlegg eller andre “rene” miljøinvesteringer, gjøres kun en eller få ganger i en plattforms liv. Meningen er jo at investeringen skal vare så lenge som mulig, helst gjennom hele plattformens levetid. Dette gjør at det foreligger en stor grunninvestering ved bygging og igangsetting, og det gjøres en og annen modifikasjon eller forbedring etter det, legger han til.

Ønsker bedring

Teknas Marianne Harg er opptatt av at både hav- og landbasert industri nå setter søkelyset på klimaproblematikken.

– Miljø er kjempeviktig. Vi må ta oss råd til det. Vi har råd, og da må vi gjøre det. Vi kan ikke si at andre skal gjøre det om ikke vi gjør det selv, fastslår hun.

Hvor mye de ulike sektorene brukte på miljøtiltak i 2010 får vi ikke vite før i 2012. SSB må vente på selskapenes regnskap før de kan lage statistikken, en prosess som tar svært lang tid.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.