MOTOR

Bruker milliarder på flysikkerhet

AVKLEDNING: Smiths Tadar lanseres i høst. Det er et portal med millimeterbølgekamera, som kler av folk for å se objekter gjemt på kroppen eller i klærne. Den finner alt fra metall til kjeramikk og plast.
AVKLEDNING: Smiths Tadar lanseres i høst. Det er et portal med millimeterbølgekamera, som kler av folk for å se objekter gjemt på kroppen eller i klærne. Den finner alt fra metall til kjeramikk og plast.Bilde: Smiths Detection
Stein Jarle Olsen
24. apr. 2007 - 07:35


Avinor øker investeringene på sikkerhetstiltak ved landets flyplasser "de neste årene".

Under gårsdagens pressekonferanse i forbindelse med framlegging av årsrapporten, presenterte Avinor summen 1,5 milliarder kroner. Det var imdlertid ikke presisert over hvor lang tid dette beløpet skulle fordeles.

To-tre år

Sikkerhetsdirektør i Avinor, Jan Wright, sier imidlertid til Teknisk Ukeblad at investeringene skal foregå over en to-treårsperiode.

Det betyr i så fall en økning av investeringene. I fjor høst opererte Avinor med ca. 400 millioner kroner til investering for 2006.

Noe av økningene skyldes pålegg og instruks fra europeiske og internasjonale flymyndigheter.

– Alle de nye forskriftene har sikkerhetsargumentasjon som grunnlag, og det er derfor store utfordringer i forhold til å budsjettere utbedringer på norske flyplasser, påpeker han.

Avinor vil ikke opplyse hvilke typer utstyr som skal kjøpes inn.Investerer 10 milliarder

Avinors styrelder, Inge K. Hansen, la i går frem tall som viste at Avinor skal investere over 10 milliarder kroner i infrastruktur og flysikring de nærmeste årene.

Jan Wright påpeker at det er viktig å skille mellom "security" og "safety" i sikkerhetsdiskusjonen.

– Security går på terrortrusler og personkontroll, mens safety går mer på flysikkerhet i seg selv. En langt større del av de 10 milliardene går med om vi skal ta med safety i sikkerhetsbegrepet, sier Wright.Økt pengebruk

De nye tallene for sikkerhetsinvesteringer markerer en økning i Avinors pengebruk på dette feltet. Om tallene også gjelder for 2007, vil det bety en økning på over 100 millioner årlig fra tidligere nivåer.

På grunn av det høye investeringsnivået forventes det en negativ kontantstrøm for Avinor de neste årene, går det fram av en pressemelding.

Tryggere

– Vi er svært fornøyde med sikkerheten i norsk luftfart, sa styreleder i Avinor Inge K. Hansen på en pressekonferanse i dag.Dette kom i forbindelse med at Avinor opplevde langt færre såkalt "uønskede hendelser" i 2006 i forhold til i 2005, med 9 mot 16 hendelse .

Les mer om: