Brujobb til E. Opedal & Sønner

Brujobb til E. Opedal & Sønner
Kaldestad bru i Norheimsund er moden for utskifting. E. Opedal & Sønner bygger bruene som erstatter den. Bilde: Katrine Helgheim

Kaldestad bruer skal bygges i Norheimsund, kommunesentret i Kvam. E. Opedal & Sønner holder til i nabokommunen Lofthus. Bortsett fra det firmaet var det bare GBS Entreprenør fra Kvam som ga pris på jobben. 1,329 millioner kroner skilte de to ved anbudsåpningen. Vegvesenet vil gi oppdraget til den lå lavest.

- Vi ser ingen grunn til å klage på Vegvesenets vedtak, så det kommer vi ikke til å gjøre, sier daglig leder for GBS Entreprenør, Bjørn Øyri.

Det laveste anbudet ble justert oppover etter kontrollregningen, men ikke nok til å forandre rekkefølgen mellom anbyderne.Komplisert jobb

Oppdraget omfatter bygging av to parallelle bruer. Den ene erstatter nåværende Kaldestad bru på fylkesveg 49, som er smal og har en ugunstig vertikalgeometri. Den andre brua inngår i en lokalveg.

De to bruene blir ikke mer enn 10,5 meter lange, men jobben er komplisert. Først blir lokalvegbrua bygd like ved nåværende bru. Når den er på plass, overtar den trafikken på fylkesveg 49 midlertidig. Deretter rives den gamle brua før den nye blir bygd tett inntil lokalvegbrua.

Den horisontale avstanden mellom de to bruene blir mindre enn en meter, men høydeforskjellen mellom dem blir over 2,5 meter. Lokalvegbrua skal ligge lavest.

Fylkesvegbrua får ensidig gang/sykkelveg. Total bredde blir 12,75 meter. Lokalvegbrua blir 6 meter bred.

Grunnforholdene i området er dårlige. Alle landkarene blir fundamentert på stålkjernepæler.Heves to meter

Entreprisen omfatter også tilpasning av tilstøtende veger over en strekning på vel 400 meter. Nåværende bru ligger i et lavbrekk. Det vil også den nye fylkesvegbrua gjøre, men høydeforskjellen mellom den og tilstøtende veger blir mindre. Brua blir hevet to meter og fylkesvegen blir senket på begge sider.

Brua inngår i den 2,7 km lange strekningen Norheimsund-Vikøy, som skal oppgraderes. Vegvesenet håper å få sendt den jobben ut på anbud i januar. Oppdraget er et av 9 delprosjekter i Kvammapakken. Det første delprosjektet ble fullført i forrige måned.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.