GEOTERMISK ENERGI

Brønnen kan være starten på en ny æra innen geotermisk energi

Utsetter elektronikken for ekstreme påkjenninger.

Riggen: Den geotermiske brønnen som ble boret i Italia kom ned til vann i superkritisk fase. Det kan bli starten på en ny æra innen geotermisk energiforsyning. Ikke minst fordi slik energi kan brukes til baselast i strømnettet.
Riggen: Den geotermiske brønnen som ble boret i Italia kom ned til vann i superkritisk fase. Det kan bli starten på en ny æra innen geotermisk energiforsyning. Ikke minst fordi slik energi kan brukes til baselast i strømnettet.

Geotermisk energi er en svært gammel fornybar varmekilde. På Island og i andre land hvor jordvarmen har ligget nær overflaten har det vært naturlig å bruke den termiske energien i århundrer. I mange av disse landene har det de siste hundre årene også vært boret brønner for å hente ut enda varmere vann.