NETTARKIV

Brenselcelle mot kraftutkobling

General Motors vil konvertere både metanol, bensin og naturgass til hydrogen som kan drive brenselcellen. Målet er å bruke teknologien i kjøretøyer som vil oppnå en total virkningsgrad på 40 prosent, eller 50 prosent mer enn dagen forbrenningsmotorer.

Denne teknologien kan også være en sikkerhet mot strømutkoblingene som har plaget California det siste året. GM har testet en stasjonær utgave av slike brenselceller som kan brukes til lokal strømproduksjon. Brenselcellen kan kobles til det lokale gassforsyningsnettet og vil kunne produsere opptil 5 kW elektrisk kraft. (orv)

Les mer om: