ARBEIDSLIV

Bredt tilbud i Narvik

TRIVELIG TILBUD: Gå på kurs! Det er spennende, morsomt og kvalifiserende. Høgskolen i Narvik har et svært bredt tilbud av studier og kurs.
TRIVELIG TILBUD: Gå på kurs! Det er spennende, morsomt og kvalifiserende. Høgskolen i Narvik har et svært bredt tilbud av studier og kurs. Bilde: ARKIV

Ønsker du videreutdanning, kan du f.eks. studere praktisk økonomi og ledelse ved høyskolen. Høgskolen i Narvik (HIN) har seks linjer for ingeniørstudier:

Allmen bygglinje, som tidligere het Bygg og anlegg, byr på bygningsprosjektering og byggeledelse, planlegging og gjennomføring av bygg og anleggsarbeid samt forvaltning av bygg og anlegg.

Industriell teknikk, som tidligere het Allmenn maskin, byr på ingeniørdesign/konstruksjonsteknikk, dataassistert konstruksjon, energiteknikk, drifts- og vedlikeholdsteknikk, automatiseringsteknikk og kvalitetssikring.

Datateknikk har programmering, objektorienterte metoder, databaser og databaseapplikasjoner, internetteknologi, datakommunikasjon, distribuerte systemer, system- og nettverksadministrasjon samt mobil databehandling på undervisningsplanen.

Elektronikk tilbyr mikroprosessorteknikk, robotteknikk og mekatronikk. I mekatronikk undervises i sammenhengene mellom elektronikk, datateknikk og mekanikk.

Elkraft gjennomgår elektriske anlegg, elektriske motorer, kraftelektronikk og høyspenningsteknikk.

Romteknologi, som er enestående i landet, gjennomgår emner som elektronikk for ekstreme forhold, fjernmåling og satellittkommunikasjon, signalbehandling, rakett- og satellittbaner samt grunnleggende romfysikk.

Fem hovedelementer

Ingeniørstudiet er generelt bygd opp av grunnlagsemner, samfunnsemner, linjeemner, studieretningsemner, valgemner og selvsagt en hovedoppgave. Hvert emne gir ett eller flere vekttall - ett vekttall tilsvarer tre studiepoeng. Den normale emnestørrelsen er to vekttall.

Grunnlagsemnene er realfag, statistikk og en grunnleggende innføring i data, totalt 45 studiepoeng (15 vekttall), mens samfunnsemnene er økonomi og ledelse, totalt 15 studiepoeng (5 vekttall). Linjeemnene er de fagene som gir den første spesialiseringen: Flere studieretninger kan ha de samme linjefagene og spesialiserer seg ytterligere på studieretningsnivå. Totalt gis 30 studiepoeng (10 vekttall). Studieretningsemnene er en ytterligere spesialisering. Totalt gis 60 studiepoeng (20 vekttall). Valgemnene er alle emner som finnes innenfor ingeniørutdanningen. De kan tas såfremt krav til forkunnskaper er oppfylt. Totalt 12 studiepoeng (4 vekttall). Hovedoppgaven utgjør 18 studiepoeng (6 vekttall), og er et avsluttende prosjektarbeid som skal tas i gruppe, og som skal basere seg på kunnskap opparbeidet gjennom fagene på studieretningen.

Kurs og etterutdanning

Påbygging/videreutdanning i praktisk økonomi og ledelse innebærer færre fag, men med stor dybde. Det legges spesiell vekt på å ta ansvar for egen læring. Sentralt står det å jobbe sammen i grupper og presentere og forsvare gruppearbeidet overfor de andre gruppene. Studiet varer ett år og gir 20 vekttall/60 studiepoeng. Skolen har 20 plasser til studiet.

Det arbeides hele tiden med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres levende eller anvendbare. I tillegg får studentene med seg en verktøykiste av metoder, teknikker og styringsverktøy som først innlæres for hånd og senere tilpasses bruk av PC. Det er dette som ifølge arbeidsgiverne gjør at de er operative fra første dag.

Ingeniører med to- eller treårig utdanning kan søke. Praktisk økonomi og ledelse kan også tas integrert i den treårige ingeniørutdanningen. De aller fleste høyskoleingeniører/sivilingeniører som tar dette etter-/videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder- eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens ca. 10 prosent tar videreutdanning ved siviløkonomstudiet i Bodø (to år).

Påbygging til høyere grad

Dersom du allerede har en Bachelor i ingeniørfag, kan du benytte deg av påbyggingstilbudet for å oppgradere deg innen datateknikk. I dagens arbeidsmarked er studenter som tar denne påbyggingen svært attraktive. Sammen med påbygningsåret er erfaring og praksis fra tidligere ingeniørutdanning og jobb en gunstig kombinasjon som næringslivet etterspør. Det er få obligatoriske fag, men desto flere valgfag. Studenten kan velge å ta hovedoppgave eller ikke, avhengig av målet med påbyggingsåret.

Studieopplegget er slik at du stort sett kan velge fritt fra de fagene som inngår i det ordinære Bachelorstudiet i datateknikk. Timeplanmessig kan skolen ikke garantere at det ikke blir kollisjoner mellom de fag som man ønsker å ta. Ved en spesiell kombinasjon av datafag kan du ta graden Master teknologi Data/IT. Om du for eksempel er ingeniør i datateknikk, vil du ha stor nytte av denne påbyggingen.

Bli mattelærer!

Dette kurset gir deg 60 studiepoeng (20 vekttall). Studietilbudet er sammensatt av emner på 5-15 studiepoeng og er skreddersydd for ingeniører som ønsker å undervise i videregående skole. Studiet går over to år, som et deltidsstudium. Det er derfor mulig å være i jobb samtidig som du følger undervisningen. I alle samlingene vil to matematikkfag være tema. I høstsemesteret er samlingene delt mellom matematikk 1 og statistikk, i vårsemesteret er de delt mellom matematikk 1 og matematikk 2, og mellom matematikk 2 og didaktikk. Noe didaktikk vil også inngå i tredje og fjerde samling. Samlingene har normalt tre dagers varighet, og er lagt til tirsdag, onsdag og torsdag.

Doktorgrad

Den som ønsker å kvalifisere seg til en forskerstilling, må ta en doktorgrad. Dette studiet bygger på mastergrad (hovedfag) eller annen akademisk høyere utdanning. Ved HIN kan du gå inn i et treårig program for dr.ing.-grad innen teknologiske fagområder. Dette er i samarbeid med andre institusjoner som f. eks. NTNU.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.