ARBEIDSLIV

- Bredbåndutbygging et nasjonal ansvar

Høyhastighetsnett, eller bredbånd, blir vår nye, nasjonale infrastruktur, og vil bli en konkurransefordel for dem som får tilgang. Det er statens ansvar å sørge for at landet har den nødvendige infrastruktur for å opprettholde bosetting, skape næringsvirksomhet og være konkurransedyktig med omverdenen, heter det i uttalelsen fra Norges ingeniørorganisasjons (NITO) representantskapsmøte.

– Det er kun staten som kan påta seg et ansvar for å gi hele landet like konkurransevilkår. NITO mener det er svært viktig å få en rask utbygging, for å være i fremste rekke på telekommunikasjonsområdet, sier NITO-president, Roger Johansen.

De kommersielle aktørene på området vil prioritere utbygging der det er mest lønnsomt – i de store byene og tettstedene, frykter representantskapsmøtet.

Les mer om: