Bravida fikk storkontrakt

  • ikt

Kontrakten er en fortsettelse av de tekniske installasjoner Bravida har utført for IT Fornebu i den nyere delen av det tidligere ekspedisjonsbygget ved Oslo Lufthavn

Fornebu.

Kontrakten som ble undertegnet 9. november har en verdi på 96 millioner kroner, og er Bravidas nest største av denne typen i Norge.

Kontraktsarbeidene skal i hovedsak utføres i 2002, og vil på det meste sysselsette 90-100 Bravida-medarbeidere.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå