SAMFUNN

Bråstopp for oljeforskning

Prosjektet Demo 2000 har bidratt til stor fremgang for norsk oljerettet forskning. Statens foreløpige bevilgninger på 200 millioner kroner har utløst 460 milloner kroner hos oljeselskapene og næringslivet for å gjennomføre gode prosjekter. Men nå er det bråstopp: – Med kun 30 millioner kroner i statlige midler fra neste års budsjett, klarer vi ikke å gjennomføre selve demonstrasjonsdelen av Demo 2000. Det var selve poenget med forskningsprogrammet. Jeg har mistet all tillit til politikerne, sier programdirektør i Demo 2000, Morten Wiencke.

Norsk oljeindustris prestisjeprosjekt er i fare. – Med bevilgningene som er fremlagt i statsbudsjettet for 2001, er vi ikke i stand til å gjennomføre de planene som er lagt for å utvikle ny teknologi som bedrer sokkelens konkurranseevne.

Ber om 350 millioner

Et av de viktigste prosjektene som står i fare for ikke å kunne gjennomføres, er å teste ut den horisontale nedihullseparatoren som er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Hydro, Kværner Oilfield Products, Weir Pump i Skottland og Sintef. Prosjektet vant den prestisjetunge oppfinnerprisen under årets Offshore Nothern Seas i Stavanger. Prosjektet kan ha meget stor betydning for miljøvennlige utbyggingsløsninger på norsk sokkel i fremtiden. – Vi mangler drahjelp fra myndighetene og oljeselskapene, mener Wiencke.

Sammen med Teknologibedriftene landsforening (TBL) og FOU Team Norway har han bedt departementet om å bevilge 200 millioner kroner slik at det er mulig å fullføre Demo 2000 innenfor den planlagte tidsrammen. I tillegg er det nødvendig med 150 millioner kroner ekstra for å gjennomføre forskningsprogrammet Offshore 2010 som planlagt.

Forskningstørke

Staten vil selv tjene mest på å investere i ny teknologi for oljeutvinningen på sokkel. – Staten kontrollerer rundt regnet 90 prosent av all virksomhet på sokkelen. Da må det være i statens interesse å få økt bevilgningene til teknologiutvikling, sier Wiencke.

Tidligere var oljeselskapene svært aktive med å plassere utviklings- og forskningsoppdrag hos leverandørindustrien. Gjennom Norsok-prosessen fikk leverandørindustrien ansvaret for å komme opp med gode utbyggingsløsninger. Dermed måtte norsk leverandørindustri selv stå for utviklingskostnadene. Med de pressede marginene og til dels store tap denne har hatt siden 1996, er svært små midler avsatt til gjennomføring av gode utviklingsoppdrag, langt mindre å få dem demonstrert. – Dersom vi utvikler ny teknologi som kan heve utvinningsgraden på sokkelen med fem prosent, vil det øke oljeformuen med mer enn 1200 milliarder kroner, forteller Wiencke.

Viktig for eksport

– Industrien er avhengig av statlige tilskudd for at nye og bedre utbyggingsløsninger for sokkelen utvikles. Det er tross alt staten selv som eier av oljeformuen som vil tjene på dette. Hvis ikke staten bidrar, vil den kompetansen som er bygd opp over 30 år i norsk offshoreindustri, være tapt. Da har vi mislyktes, sier Wiencke.

Programdirektøren understreker at en større og større del av dette arbeidet overføres i dag til amerikanske selskaper, og at norske selskaper sakker akterut i kampen om å få oppgaver. – Skal vi vinne andre lands tillit, må det være med teknologi som gir merverdi i forhold til hva andre kan tilby, sier programdirektøren for Demo 2000.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.