NETTARKIV

Bråstopp for Demo 2000 ?

Staten bør forplikte sin støtte over flere år for derved å motivere industri og oljeselskap til å samordne sine planer med Demo 2000 for å skape et felles teknologiløft.

Men påstanden i artikkelen om at "for første gang samarbeider operatørene på norsk sokkel, norsk industri og de norske forskningsinstituttene med myndighetene i å få nye produkter og løsninger raskere ut i markedet" er ikke riktig. Tvertimot er vel oljebransjen et godt eksempel på slikt samarbeid gjennom 15–20 år. Dette har resultert i både nye produkter og ny teknologi. Flere virkemidler ble tatt i bruk, så som teknologiavtalene med de internasjonale oljeselskapene, FoU-programmer for bore- og brønnteknologi, flytende produksjonsanlegg samt Kapof, et program dedikert til produktutvikling i samarbeid med oljeselskaper i Norge.

Resultatene har da ikke latt vente på seg, enten det er teknologi for å ta opp mer olje fra reservoarene under sjøbunnen eller nye utbyggingsløsninger, blant annet undervannssystemer. Nye metoder og produkter er i stor grad utviklet for norsk sokkel, men mange av bedriftene har i dag funnet et globalt marked, godt hjulpet av oljeselskapene.

Kanskje har basisforskningen ved universiteter og forskningsinstitutter fått lide for den massive satsingen på utvikling av kommersielle produkter. Et intervju i TU nr 44/2000 med direktør Bjørn Grandal ved CM Research i Bergen ("Presses til å forske mindre") kan tyde på det.

Svein Milch, dr.ing. MNIF

Les mer om: