ARBEIDSLIV

Brannkunnskap må oppdateres

Ingen nye bestemmelser innen brannsikkerhet i bygninger har kommet de siste årene. Likevel tar kommunalt ansatte stadig nye kurs. Grunnen er at mange ikke er tilstrekkelig oppdatert innen dokumentasjon, rømningsveier, ventilasjon og andre tilsynsoppgaver. Det siste kurset innen dette tema fra NIF og NITO måtte likevel avlyses.

– Det er stort sett de som skal drive med brannsikkerhetskontroll og gå brannsyn, som deltar på dette kurset. Der er det et kontinuerlig opplæringsbehov. De må kjenne byggeforskriftene og brannforskriftene, sier utredningsleder Niels Øistein Rimstad i Direktoratet for Brann- og Eksplosjonsvern.

Kjenn bygget

Da Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn kom i 1990, ble et krav om dokumentasjon innført. – Det burde heller stått Du skal kjenne bygget ditt, sier Rimstad.

Han sikter til at eksempelvis huseiere må vite hva de skal gjøre fra det øyeblikket en brann blir varslet. Hvordan reagerer mennesker ved brann? Hvor store er marginene, og er rømningsveiene utført hensiktsmessig?

Personsikkerhet

En ny brannlov kommer selvsagt også en gang, men det ligger langt inn i fremtiden. Da må imidlertid forskriftene og veiledningen endevendes, sier Rimstad. Han mener at når brannforskriften om få år revideres, bør det inn et kapittel om personsikkerhet. Det må ta for seg hele rekken av problemer fra deteksjon til siste mann er ute av bygget.

At røykkontroll er aktuelt, viser ikke minst de aktuelle tunnelbrannene vi har hatt. Rimstad gir ros til Vegdirektoratets ventilasjonstiltak på naturens premisser. Dilemmaet ved tunnelventilasjon er at den ene siden er nødt til å bli røyklagt.

Les mer om: