BP vil prøve med mindre trakt

BP vil prøve med mindre trakt
FLOPPET: Den store tunge hetten som skulle senkes ned over lekkasjestedet, virket ikke og er satt på land. Bilde: Scanpix

Etter at forsøkene med den enorme enheten på over 100 tonn for å samle opp olje og gass mislyktes, så prøver BP på en ny metode. Denne gang også med en trakt, men en som er mindre. BP håper at den nye konstruksjonen fjerner problemet med at det dannes hydrater, isklumper av gass som stopper strømmen i røret opp til overflaten.

BAKGRUNN:

Skal hindre hydrat

Den nye enheten er langt mindre enn den forrige mislykkede kassen. Den nye enheten vil ikke være koblet til boreskipet Deepwater Enterprise med borestreng og stigerør. Selve konstruksjonen er laget for å dempe dannelsen av hydrater. BP sier i en pressemelding at utfallet av denne operasjonen er usikker i og med at det aldri har blitt gjennomført slike tiltak på 1500 meters dyp.

Arbeidet med den nye konstruksjon en er ventet å ta to uker. Parallelt arbeider BP med å finne en løsing for å stenge sikkerhetsventilen, BOP.

BILDESERIE: Oljekatastrofen i bilder

Satt på land

Den store firkantete kassen på over 100 tonn som BP prøvde i slutten av forrige uke mislyktes og er satt på land. Det viste set at den ble tilstoppet av hydrater, eller gas som dannes til isklumper. Dette er noe som skjer nå gass trykkavlastes og kommer i kontakt med vann. Det skjer når temperaturen på vannet eller omgivelsestemperaturen er lav. Ved de fleste undervannsproduksjonssteder injiseres det derfor frostvæske, mono ethylene glycol (MEG) for å forhindre hydratdannelse.

Folkene som er ansvarlig for den desperate undervannsoperasjonen som BP driver driver utenfor kysten av Louisiana tok ikke dette med i beregningene når de konstruerte oppsamlingskassen.

Les også: Oljekatastrofen: – Dette kunne også skjedd i Norge

90 000 fat

Arbeidet fortsetter med å samle opp olje fra den løpske brønnen. Mer enn 275 fartøyer er i bruk. Hittil er sprøytet ut over 315 000 fat med dispergeringsmiddel, vanligvis såpe. Rundt 90 000 fat olje er blitt samlet opp. Totalt er det lagt ut rundt 350 kilometer med oljelenser for å hindre oljen å nå land.

Les mer om: