OLJE OG GASS

BP-utblåsning påfører Statoil milliontap

BERØRT: Konsernsjef Helge Lund sier at Statoil blir direkte berørt av oljekatastrofen i Mexicogolfen.
BERØRT: Konsernsjef Helge Lund sier at Statoil blir direkte berørt av oljekatastrofen i Mexicogolfen. Bilde: Scanpix

– Denne hendelsen påvirker Statoil direkte. Vi har måttet avbryte et spennende leteprogram, men jobber på spreng for å finne alternativ beskjeftigelse til to rigger som påfører oss store utgifter, sier konsernsjef Helge Lund.

Han vil ikke kommentere sikkerhetsrutiner hos BP, heller ikke om Statoil er interessert i å kjøpe andeler som BP eventuelt må selge for å dekke sine enorme utgifter i forbindelse med opprenskning og erstatninger.

– Men det er stor usikkerhet om vilkårene i USA i tiden framover. Jeg ser klart behovet for å gå gjennom regelverk og krav etter det store oljesølet, men vi må ha klarhet og forutsigbarhet for å satse på videre utvikling i området, sier Lund.

LES OGSÅ: Opp for Statoil

Pålegg om stans

Amerikanske myndigheters pålegg om midlertidig stans i all dypvannsboring har marginal betydning for produksjonen av olje, men utsetter leteprogrammet på ubestemt tid. Lund sier at en mosaikk av små og store aktører deltar i leteprogrammet og at ringvirkningene er kompliserte å håndtere.

Oljekrisen i Mexicogolfen var det dominerende temaet da Lund torsdag la fram tallene for andre kvartal, som jevnt var noe svakere enn det oljeanalytikerne hadde ventet.

Lund sa selv at resultatet er preget av «solid og god drift», i en periode da generell uro på finansmarkedene, offentlig gjeldskrise i mange land og innstramminger stort sett overalt har utløst tvil og forsiktighet på alle hold. Samtidig er stadig flere urolige over tegn til overoppheting av økonomien i store land som Kina og Brasil.

Konsernsjef Helge Lund sier at tallene for andre kvartal viser «god og solid drift». Analytikerne mener at resultatet er svakere enn ventet.
SVAKERE: Konsernsjef Helge Lund sier at tallene for andre kvartal viser «god og solid drift». Analytikerne mener at resultatet er svakere enn ventet. FOTO: Scanpix Scanpix

Noe svakere

Statoil leverte et driftsoverskudd for andre kvartal på 36,4 milliarder kroner av en omsetning på 129,2 milliarder. Skatteprosenten til staten var på 88,2 prosent i andre kvartal, mot hele 99,87 i samme periode i fjor.

Tremånedersperioden har sett økende oljepris og en styrking av egenproduksjonen på 6 prosent, hovedsakelig i Mexicogolfen og utenfor Nigeria. Driftsresultatet er hele 25 prosent høyere enn i andre kvartal 2009, men oljeanalytikernes gjennomsnittsforventning lå på 38,2 milliarder.

– Oljeetterspørselen holder seg på et godt nivå, både i framvoksende markeder og i USA dette kvartalet. Men vi vil se en nervøs oljepris også framover, selv om OPECs mangeårige disiplin virker positivt. I industrien er det økende etterspørsel etter gass, sa Lund da han presenterte kvartalstallene.

Forventningene om følgene av den til dels brutale innstrammingen som skjer i land etter land, og OPECs utvinningspolitikk, er de elementene som vil påvirke prisene mest i månedene framover.

BAKGRUNN: Alt om oljekatastrofen.

BP kontra Statoil

Lund er veldig forsiktig med å uttale seg om BPs håndtering av produksjonssikkerheten og selskapets framtidige muligheter. Han sier bare at Statoil aldri ville gått i en gang med en operasjon som ikke er forsvarlig.

Statoil er det fjerde største selskapet som driver med dypvannsboring i dette området. Når slutter det norske selskapet seg til det samarbeidet som de største har lansert for å utvikle et nytt beredskapssystem?

– Her vil vi gå inn med både ekspertise og ressurser. Sikkerheten på offshoreinstallasjonene vil bli skjerpet, og vi skal ta maksimal lærdom av det som er skjedd, sier Lund. (©NTB)

Les mer om: