NETTARKIV

Bort med grunnlagsrentenRegjeringen tillater livselskapene å motarbeide foretakslovens reguleringsbetingelser. De får fortsatt lov til å bruke grunnlagsrenten! Ved at denne settes til 3 prosent i avtalene, reduseres reguleringene med samme prosent, og arbeidstakerne får ikke den lovpålagte reguleringen.

Fra nyttår er alle kollektive tjenestepensjoner knyttet til de nye lovene, og arbeidstakernes rettigheter er betydelig forbedret. En viktig endring er en lovfestet rett til regulering av pensjonen. Regelen er nå at all avkastning på midler knyttet til overskuddsfondet, skal gå til regulering av pensjonene, begrenset opp til den samme reguleringen som grunnbeløpet i folketrygden blir regulert med.

Her står det igjen noe grums fra tidligere tider som gjør at denne reguleringen blir redusert pga. grunnlagsrenten, som i dag er satt til maksimalt 3 prosent. For å få full effekt av reguleringsbestemmelsene i loven, må grunnlagsrenten fjernes fra de nye ordningene. Siden livselskapene konsekvent bruker maksimalsatsen, som i dag er på 3 prosent, må myndighetene sette denne maksimalgrensen ned til null. I de gamle ordningene er det naturlig at livselskapene rydder opp, slik at man kan legge til grunnlagsrenten som en del av avkastningen, før de regulerer pensjonene. Her må myndighetene komme med et pålegg, gjerne i form av en forskrift til loven, som pålegger bedriftene å innbetale de nødvendige midler som sikrer at all avkastning går til regulering.

Pensjonskommisjonen (Johnsenutvalget) har lagt frem et foreløpig utkast som berører folketrygden. Kommisjonen går inn for å fjerne besteårsregelen og la alle opptjeningsår bestemme størrelsen på tilleggspensjonen. De mange som utdanner seg lenge, tar pauser fra arbeidslivet eller jobber redusert i noen år av hensyn til barn og familie, vil dermed bli straffet med redusert pensjon. Fjernes besteårsregelen, vil det bety vesentlig dårligere pensjonsgrunnlag og pensjon for mange; særlig vil kvinner og langtidsutdannede bli rammet hardt.

Einar E. Madsen

Norske Sivilingeniørers Forening

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.