Borlaug-Smedalsosen til Mesta

Borlaug-Smedalsosen til Mesta
Kontrakten på anlegg av ny E 16 mellom Borlaug og Smedalsosen er underskrevet av prosjektleder Oddvin Ylvisaker (til venstre), adm. dir. i Mesta Entreprenør Eivind Opedal og leder for Vegvesenets prosjektavdeling, Kjartan Hove. Bilde: Statens vegvesen

- Det blir et spennende prosjekt som passer godt i vår portefølje, sier administrerende direktør Eivind Opedal i Mesta Entreprenør AS.

Entreprenørfirmaet har også hatt kontrakten på byggingen av nye Honung bru og forskjæringene til Borlaugstunnelen. Dette er også en del av prosjektet E16 Borlaug-Smedalsosen, men ble skilt ut som en egen entreprise.

Entreprenøren tar sikte på å starte arbeidet i september. Prosjektet inneholder bygging av ca. 7 kilometer veg i dagen og vel 4 kilometer tunnel. Det omfatter også sideveger, gang/sykkelveg og to bruer.

Les mer om: