PRODUKSJON

Bonanza i leverandørindustrien

SLUKER KRAFT: Ormen Lange skriker etter mer kraft, og er en av hoovedårsakene til kraftkrisen i Midt-Norge.
SLUKER KRAFT: Ormen Lange skriker etter mer kraft, og er en av hoovedårsakene til kraftkrisen i Midt-Norge. Bilde: Hydro
Ole K. Helgesen
6. juni 2006 - 15:30

I 2004 så leverandørindustrien dystert på framtiden.

Bransjen spådde en kraftig nedgang i markedet for ombygginger og vedlikehold på sokkelen.

Men så føyk oljeprisen til værs. Med mer enn en fordobling av oljeprisen på to år, til over 70 dollar fatet, kom optimismen tilbake med bravur.

Livsforlenger

Produksjonen av oljeplattformer og utstyr til petroleumsvirksomhet var i februar måned den høyeste noensinne. Den har økt med rundt 20 prosent bare det siste året.

Nå har leverandørindustrien fått nok å gjøre fordi oljeselskapene bygger ut alt de kan av småfelt og nye ressurser.

Nå skal nye småfelt knyttes til de gamle plattformene, og dette må gjøres før plattformene pensjoneres mens infrastrukturen er på plass. Det er også satt i gang en rekke programmer med banebrytende teknologi for å forlenge livet til gamle felt.

Usikre soner

Mye tyder på at oljeprisen forblir høy i tiden framover. Ifølge Olje- og energidepartementet er veksten i etterspørselen etter olje er fortsatt god og det er fremdeles lite ledig produksjonskapasitet.

Samtidig er det stor usikkerhet rundt oljeleveransene fra Irak, Iran og Nigeria.

Anslag opp og ned

OED mener dette tilsier at oljeprisforutsetningen i Statsbudsjettet må oppjusteres. I revidert nasjonalbudsjett for 2006 legger departementet derfor til grunn en oljepris på 420 kroner per fat. For 2007 er anslaget 360 kroner per fat.

Likevel venter mange på et markert investeringsfall på sokkelen etter de rekordhøye investeringer i 2006 og 2007. Selv om Oljedirektoratets nye prognoser viser at investeringene i olje- og gassindustrien de fem neste årene kan bli høyere enn tidligere antatt, lever bransjen fremdeles i usikkerhet.

Frem til 2010 antas investeringene å være fra 63 til 81 milliarder kroner i året. Dersom investeringsnivået legger seg på 63 milliarder kroner i året, vil det være en kraftig nedgang fra dagens situasjon hvor investeringene er nesten 100 milliarder kroner i året.