BOIKOTTES: Svenske annonsører boikotter Google, her representert ved Google-sjef i Norge Knut Magne Risvik. (Bilde: ESPEN LEIRSET)

Boikotter Google

  • ikt

Sveriges Annonsörer og Sveriges Mediebyråer boikotter Google.

Grunnen er uenighet om hvor stor andel mediebyråene og annonsørene skal ha av sponsede lenker.

Premissene ble endret ved årsskiftet, skriver Resume.se.