MOTOR

Bodø og Ørland mest sannsynlig

MULIG: Kan det bli en delt baseløsning mellom Bodø og Ørland (bildet)? Mange mener det.
MULIG: Kan det bli en delt baseløsning mellom Bodø og Ørland (bildet)? Mange mener det. Bilde: Scanpix
17. mars 2010 - 22:01

En delt baseløsning mellom Bodø og Ørland peker seg ut som det beste alternativet for den nye generasjonen kampfly. Men en kombiløsning blir betydelig dyrere enn én hovedbase og kan stjele ressurser fra andre deler av Forsvarets virksomhet.

Les også: Nekter å velge kampflyplass

En utredningsrapport fra Forsvarsdepartementet kommer ikke med noen direkte anbefaling og understreker at mye arbeid gjenstår på områder som støy, miljø, anleggskostnader og forholdet til sivil luftfart. Støyproblemene har gjennom hele prosessen vært det vanskeligste tema, siden F-35 støyer vesentlig mer enn dagens F-16.

Men Bodø og Ørland i kombinasjon skårer høyest når det gjelder styrkeproduksjon og operasjoner, de mest avgjørende kriteriene. En delt løsning er anslått til å koste mellom åtte til 12 milliarder, mens valget av én base trolig vil beløpe seg til mellom seks og ni milliarder.

Ut på høring

Utvalgets rapport blir nå sendt på bred høring, der en mengde berørte parter skal uttale seg, ikke minst de kommunene som er vurdert som mulige baseverter. Regjeringen vil først framme et forslag for Stortinget mot slutten av året.

Det er de tre kommunene Bodø, Ørland og Evenes, samt kombinasjoner av disse, som er blitt vurdert av ekspertgruppen.

Rapporten sier i sin oppsummering at kombinasjonen Bodø-Ørland vurderes som meget god, både for styrkeproduksjon og operasjoner. Evenes kommer dårligst ut, enten i kombinasjon eller alene. Som enebase blir Ørland gitt høyere rangering enn Bodø, også når det gjelder kostnader. To baser i nord, altså kombinasjonen Bodø-Evenes, blir omtalt som lite hensiktsmessig.

I neste uke vil fylkesrådslederne i Nord-Trøndelag og Nordland samt ordførerne i Sør-Trøndelag, Ørland og Bodø møtes for å diskutere rapporten. Men Evenes kommune har ikke gitt opp lokaliseringskampen ennå.

– Vi vet at alle tre alternativene er med videre. De som tror at Evenes avskrives i rapporten, tar grundig feil, sier varaordfører Trude Hagland til NRK.

Rapporten omfatter analyser og vurdering av operative forhold, infrastrukturbehov, styrkeproduksjon og distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser ved de tre kandidatene.

Store forskjeller

Avdelingssjef Frede Hermansen har ledet arbeidet internt i Forsvarsdepartementet. Han beskriver rapporten og den påfølgende høringen som en del av utredningsprosessen. Arbeidet er absolutt ikke sluttført.

– Det er ingen perfekte eller opplagte løsninger, selv når vi holder kostnadene utenfor. Alle lokaliseringsalternativene har fordeler og ulemper, sier han.

Rapporten utelukker ikke en løsning med bare én base. I vurderingene heter det at én base vil kunne være tilfredsstillende med gjeldende ambisjonsnivå og det antall fly Forsvaret anbefaler. Men endres disse elementene, kan vurderingen av lokalisering måtte gjøres om.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) fikk overlevert rapporten onsdag. Hun understreker at det ikke er tatt noen beslutning og at høringsuttalelsene skal leses grundig.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha et bredest mulig grunnlag før vi gir en anbefaling til Stortinget, sier hun.

Forsvarskomiteens leder, Ine Eriksen Søreide (H), sier Høyre vil ha en grundig prosess rundt basevalget og at partiet ikke vil konkludere før etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag for Stortinget.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.