BYGG

BNL-sjefen trekker seg

TREKKER SEG: Ketil Lyng trekker seg som leder av BNL.
TREKKER SEG: Ketil Lyng trekker seg som leder av BNL. Bilde: Joachim Seehusen

Ketil Lyng begynte i stillingen i oktober 2008 etter at forgjengeren Sverre Larssen gikk av med pensjon.

På BNLs nettsider uttaler styreleder Jan Halstensen at Ketil Lyng har ledet BNL i en krevende tid og fått gjennomført mye, både politisk og organisasjonsmessig. Samtidig som han har vært en profilert leder, har han vært lyttende og lagt avgjørende vekt på å representere, på en samlende måte, de mange og forskjellige utfordringer som BNLs bransjeforeninger og medlemsbedrifter står overfor.

Halstensen opplyser at styret nå vil starte arbeidet med å finne Ketil Lyngs etterfølger. Arne Skjelle, mangeårig leder av Byggevareindustrien, og som nå er konstituert leder av BNL, fortsetter inntil denne prosessen er avsluttet.

Strid

Byggenæringens Landsforening sliter med interne motsetninger. Organisasjonen rommer både ressurssterke internasjonale selskaper med flere tusen ansatte og små håndverksbedrifter. Det har gjort det vanskelig å enes om en klar strategi. Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska og nestleder i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, EBA, har tatt til orde for en diskusjon om å danne en helt ny organisasjon i byggenæringen "de med ambisjoner" samler seg.

Teknisk Ukeblad er kjent med at det ofte har vært intern strid om hvilken linje BNL skal velge. Et eksempel er passivhus der noen ønsker påbud så raskt som mulig mens andre mener at et slikt påbud ikke bør komme før i 2020.

Jan Halstensen, styreleder i BNL og adm.dir i Saint Gobain Byggevare AS
LETER: Jan Halstensen leter etter ny leder av BNL. Joachim Seehusen

Riktig å gå

– Det har vært en interessant og krevende tid for næringen og BNL de seneste årene. Som interesseorganisasjon for en av landets største næringer, har BNL bidratt til å befeste næringens posisjon som en viktig samfunnsaktør og verdiskaper. Det er jeg fornøyd med. Samtidig er det riktig og naturlig for meg å ta dette valget nå. Jeg føler det er riktig at nye krefter leder BNL fremover, sier Ketil Lyng på BNLs nettsider.

Prosjektorganisasjon

Styreleder Jan Halstensen gikk sent i fjor ut i et intervju i Byggeindustrien og sa at BNL skulle endre arbeidsform og bli en mer prosjektorientert organisasjon. Dette utspillet var Ketil Lyng ikke orientert om på forhånd.

Kort tid etter dette utspillet ble Ketil Lyng sykmeldt og Arne Skjelle ble konstituert som administrerende direktør. Skjelle blir nå sittende til ny leder er på plass.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.