BYGG

BNL i spill

GAMLE STRUKTURER: Organisasjonene er basert på gamle strukturer og det er behov for nytenkning, mener Petter Eiken (t.v.) Her sammen med  John Nyheim  som leder Norconsult, og som gjerne diskutere Petter Eikens forslag om ny organisering.
GAMLE STRUKTURER: Organisasjonene er basert på gamle strukturer og det er behov for nytenkning, mener Petter Eiken (t.v.) Her sammen med John Nyheim som leder Norconsult, og som gjerne diskutere Petter Eikens forslag om ny organisering. Bilde: Joachim Seehusen

Byggenæringen

Hele Norges byggenæring består av et sted mellom 30 og 40 000 bedrifter og omtrent 350 000 ansatte

BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjeforeninger. Til sammen representerer BNL over 4000 bedrifter og nesten 70 000 ansatte.

RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening er en frittstående forening med 237 medlemsbedrifter med 7800 ansatte i Norge, noen av de største har også ansatte i andre land og noen av bedriftene har hovedkontor Sverige og Danmark med lang flere ansatte der enn i Norge.

Arkitektbedriftene organiserer 507 bedrifter med 3300 ansatte

Norsk Teknologi er en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger, hovedsakelig forskjellige typer tekniske entreprenører, antall medlemsbedrifter er ikke oppgitt på nettsidene.

– Jeg er helt sikker på at en del RIF-bedrifter er lite fornøyd med deler av BNLs holdninger og at det er en av grunnene til at de holder seg unna.

Det sier Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska og nestleder i styret for EBA, Entreprenørbedriftene Bygg og Anlegg. EBA er den største og tyngste av BNLs medlemsorganisasjoner. Eiken har tidligere tatt til orde for ny organisering av byggenæringen. Han ønsker både arkitekter og rådgivere med.

Bakgrunn: BNL-sjefen trekker seg

BNL for lite ambisiøs

Da Ketil Lyng, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, før helgen varslet styreleder Jan Halstensen om at han fratrer, satte han samtidig debatten om byggenæringens organisering på dagsordenen.

Styreleder Jan Halstensen leder et utvalg på tre som skal vurdere hva slags leder BNL nå trenger. I det utvalget sitter også Dag Andresen fra Veidekke og Torill Wollebekk fra Blikkenslagermestrene Henry Hansen.

Les også: Ingen ny BNL-sjef med det første

Eiken stiller seg bak Halstensens arbeid med prosjekter for å samle næringen, men mener samtidig at organisasjonen burde være langt mer frempå enn den er for å fremme ny utvikling.

Eiken ønsker en organisasjon som i større grad fremmer synspunkter fra de bedriftene han karakteriserer som "de ambisiøse".

Mangler rådgivere og arkitekter

Styreleder Jan Halstensen ønsker å løse dette ved å organisere prosjekter internt i BNL for spesielt viktige områder, han ser energieffektivisering i eksisterende bygg og infrastruktur som to eksempler på dette. Men Eiken ønsker mer:

– Halstensen tenker på prosjekter som kan samle, men det spørs om det er tilstrekkelig. Med den utviklingen vi har vært gjennom de senere årene der blant annet totalentrepriser og samspillskontrakter blir vanligere ville det vært nyttig om RIF kunne vært bedre integrert med BNL. Det vi mangler i BNL i dag er rådgivere og arkitekter.

På egne nettsider skriver BNL at foreningen dekker hele næringskjeden i bygg og anlegg.

Les også: Vil samle eliten i ny byggorganisasjon

Systemfeil

En av BNLs store utfordringer er nettopp å kombinere synspunkter og interesser til en medlemsmasse som spriker i både tallet på ansatte, omsetning og interesser.

– Vi må likevel finne en vei til en slik løsning selv om det kan føre til avskalling i den andre enden. Det er viktigere å få arkitekter og rådgivere med enn for enhver pris å holde BNL samlet, sier Eiken.

Han kaller det en systemfeil med byggenæringens største organisasjon at ikke designmiljøene og engineeringmiljøene er med, og mener det er særlig viktig at rådgiverbransjen jobber mye tettere på de utførende.

Ballen i spill

Til tross for Eikens ønske om å få med arkitekter og rådgivere ser han at det ikke uten videre er enkelt å få til.

– Det kan hende det blir for krevende å fusjonere, men det går an å gjøre noe med paraplyen over. Vi må klare å finne saker som er samlende for entreprenørene, arkitektene og rådgiverne. Avgangen til Lyng har satt BNL-ballen i spill, sier Eiken.

Les også: BNL kan bli endret

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.