Blytunge ryper

Rypene lever fortsatt med like høyt blyinnhold som for ti år siden.

Fra 1991/1992 til 2001/2002 har forurensningen av bly fra luften blitt halvert.

Likevel er innholdet av bly og kadmium i norske ryper uforandret.

Dette viser kartlegging utført av Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Den landsomfattende kartleggingen av tungmetaller i rype var initiert av Direktoratet for naturforvaltning.

Resultatet viser at vi fremdeles lever med tidligere forurensningssynder. Men instituttet opplyser at rypa er spiselig.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå