Bloomberg: Tror på 92 prosent fornybar strøm i Europa om 30 år

Kull forsvinner innen 2043, ifølge Bloomberg New Energy Finance.

Bloomberg: Tror på 92 prosent fornybar strøm i Europa om 30 år
Prisutviklingen på vind, sol og batterier vil gjøre det mulig for kraftsektoren å kutte utslippene drastisk fram mot 2030. Deretter vil det bli mer krevende å balansere kraftsystemet med fornybare kilder. Bloomberg anbefaler myndighetene å satse på kjernekraft, biogass, grønt hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Illustrasjon: Bloomberg New Energy Outlook

Fornybar energi fra sol og vind er allerede billigst i mer enn to tredeler av verden. Innen ti år er de billigst overalt, ifølge Bloombergs New Energy Outlook (NEO) som legges fram i Oslo i dag.