ENERGI

Bli en el-netteier

Drift av nettet overlates ikke til hvem som helst.
Drift av nettet overlates ikke til hvem som helst. Bilde: Arkiv

NVE har gjennom nye forskrifter åpnet for at nettselskapene kan dekke hele sin byggekostnad gjennom et anleggsbidrag.

Forskriftsendringen innebærer at byggeiere med behov for ny kraftforsyning må forvente å bekoste alle nødvendige nettinvesteringer hos nettselskapet, uavhengig av byggets forventede energiuttak.

Dette innebærer at byggeier kan ha en betydelig gevinst av å eie deler av kraftnettet selv. Samtidig gir det nettselskapet mulighet for merinntekter ved salg av sin kjernekompetanse utenfor inntektsrammen.

Det nye konseptet kalles Kunden som netteier. Det kan oppfattes med skepsis, da det å eie nett virker utenkelig for et borettslag eller en næringsbyggeier. Men tilfellet er at hverdagen vil være akkurat som før.

Oppgavene og ansvaret knyttet til bygging, drift- og vedlikehold av kraftnettet vil settes bort til det lokale nettselskap eller annen konkurrerende virksomhet. Nødvendige tjenester håndteres gjennom egne avtaler mellom nettselskap og byggeier.

Sparepotensial

Ved større byggekonsepter blir nettleien vesentlig redusert ved å eie nettet selv. Sparepotensialet er avhengig av bruksmønster, driftskostnader og tariffbetingelser. Det vil påløpe årlige ekstrakostnader vedrørende kjøp av eventuelle driftsledertjenester og diverse drift- og vedlikeholdsoppgaver. Gevinsten kan beregnes til 15-25 prosent når driftskostnadene trekkes fra.

Dersom byggeier velger å bli netteier, det vil si velger å knytte seg til et høyere nettnivå enn normalt, vil måling av forbruk og abonnement legges til grensesnittet der anleggene skifter eier. Fastleddet i nettleien reduseres på grunn av færre målerpunkter.

Den effektorienterte tariffen blir gunstigere jo høyere opp i nettnivået tilknytningen skjer. De fleste nybygg er utstyrt med byggautomatisering for å bedre brukstid og utnyttelse av anleggene. For bygninger som går fra energi- til effektorientert tariff, vil investering i systemer for energi- og effektstyring bli betydelig mer lønnsomt.

Gjennom å flytte målepunktet til høyere et nettnivå, vil man også oppnå økt mulighet for styring og samkjøring av flere laster i bygningsmassen. Kostbare nettforsterkninger for nettselskapene kan i en del tilfeller utsettes med hensyn på dette. I tillegg vil lønnsomheten øke ytterligere om døgnvariable tariffer blir innført.

Ved å innta rollen som netteier, vil byggeieren redusere forbruket. Som eier av all infrastruktur for energiforsyning, blir minimalisering av investering gjennom riktig dimensjonering og løsninger for kraftforsyning like viktig som dimensjonering av vannbårne energisystemer.

Forretningsmuligheter

Ved å etablere private nett, vil det lokale nettselskapet redusere sine kostnader innenfor inntektsrammen og i tillegg oppnå gode muligheter for salg av tjenester utenfor regulert område. Disse tjenestene, som bygging og drift, vil være basert på de fortrinn og kjernekompetanse nettselskapene allerede har. Konseptet kan skape interesse for nye produkter som er knyttet til telefoni, bredbånd, smarthus, sikkerhet og fakturering.

Når kunden blir netteier får nettselskapene nye utfordringer. Tjenestene utsettes for konkurranse, og rollen vil dreies fra å være ren monopolist til å bli en mer service- og tjenesteytende leverandør med økt oppmerksomhet omkring utbyggerens behov. Stadig flere nettselskaper skiller i dag ut sin entreprenørvirksomhet i egne datterselskaper.

Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) har funnet det lønnsomt å bli netteier etter dette konseptet. Romerike Boligbyggelag, Radiumhospitalet og Sentralsykehuset i Akershus vurderer det samme.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.