INDUSTRI

Ble presset på industrikraft

UAKSEPTABELT: - Det skorter mer på viljen enn på evnen, hvis vi ikke får dette til, mener LO-sjef Roar Flåthen.
UAKSEPTABELT: - Det skorter mer på viljen enn på evnen, hvis vi ikke får dette til, mener LO-sjef Roar Flåthen. Bilde: Ståle Andersen
Trond Gram
20. apr. 2009 - 10:32

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) sa under partiets landsmøte i helgen at regjeringen ennå ikke er i mål med industrikraftregimet.

– I denne saken har ikke Regjeringen klart å innfri Soria Moria erklæringens lovnad om etablering av et industrikraftregime, sa Waage etter Jens Stoltenbergs innledning på landsmøtets åpningsdag lørdag.

– Industrikraft viktigst

Ifølge Industri Energis nettsted mener Waage at for industrikommunene i Norge er industrikraftsaken den viktigste saken i denne Stortingsperioden.

– Som ordfører i Rana kommune som er en industrikommune vil jeg understreke at denne saken må kvitteres ut i løpet av denne Stortingssesjonen i god tid før valgkampen, sa Waage.

Industri Energis spesialrådgiver, Are Tomasgaard, som møtte som representant for Akershus, kom også inn på saken i sin tale:

Sørge for rammevilkår

– Vi må sørge for rammevilkår som bidrar til at verdens mest effektive og reneste metallproduksjon fortsatt kan foregå i Norge. Basert på norske vannkraftverk, sa han.

– Dersom vi har ambisjoner om at verden skal høre på Norge i viktige spørsmål. Da er det dummeste vi kan gjøre å avvikle industri eller strupe petroleumsaktivitet, la han til.

SV må ta ansvar

LO-leder og Ap-medlem Roar Flåthen fokuserte på SVs ansvar i denne saken.

Han langt på vei antydet at det er SV sin skyld at regjeringen rett før påske fremmet forslag om kun 15 års utleie av kraft til industriformål.

– Når saken skal avgjøres i Stortinget forventer jeg at også SV tar ansvar for å finne en bedre løsning enn 15 år som forslaget nå er, sa Flåthen.

Ifølge Industri Energis nettsted understreket LO-lederen at Norges vannkraftressurser gir Norge en unik posisjon og at denne kraften også må komme industrien til gode, til utvikling av lokalsamfunnene, skape arbeidsplasser og inntekter til samfunnet.