SAMFUNN

Blandede forventninger til Bondevik

Mer til forskning, fjerning av investeringsavgiften og økt fradrag for fagforeningskontingent. Ingeniørenes organisasjoner er positivt innstilt til disse punktene i forslaget til statsbudsjett. Men fra NITOs side er det likevel en viss uro over hvilke innsparingsforslag som kan komme fra regjeringen Bondevik.

- Den nye regjeringen får en rekke påplusninger. Vi er redd for at det vil gi et stramt budsjett som vil gi ringvirkninger for lønnsmottakerne, blant annet ved at det ikke blir rom for rentenedsettelser. Et stramt budsjett vil også gjøre næringslivet mer konkurranseutsatt, sier generalsekretær Erik Prytz i NITO. Han er også er redd for at Bondevik-regjeringen skal spare inn ved å stryke forslaget om økt fradrag for fagforeningskontingent.

Mer til forskning

NIF gleder seg over mer penger til forskning, men mener det likevel er skjær i sjøen.

– Vi gleder oss over at universitetene er fornøyd med hovedtrekkene i budsjettet. Men vi mener det legges opp til for mye bindinger av midlene, det burde vært noe mer fleksibilitet for grunnforskningen, sier seksjonsleder Hans Kåre Flø i NIF.

NIF er samtidig skuffet over forslaget om å fjerne FUNN-ordningen, som støtter forsknings- og utviklingsprosjekter mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, med formål å øke næringslivets forskningsinnsats.

– Det er et klart tilbakeskritt at FUNN-ordningen blir byttet ut med andre typer stimuli for å investere i privat forskning. De nye ordningene fokuserer i for ensidig grad på små- og mellomstore bedrifter, som har liten sjanse til å utnytte midlene. Det er ikke nok at det satses på små enheter, og de foreslåtte ordningene bør i det minste utvides til større bedrifter, sier Flø.

Les mer om: