NYHETER_BYGG

Bjørvika-utvikling på høring

Grunneierne Statsbygg, Statens Vegvesen Oslo, NSB BA Eiendom og Oslo kommune, som står bak oppdraget, vil i fellesskap videreutvikle vinnerutkastet. Oslo Plan- og bygningsetat vil oversende et forslag til bystyret i desember. Til sommeren kommer hele saken ut til offentlig høring.

Nyttige innspill

Etatsdirektør Ellen de Vibe var tilfreds med resultatet av parallelloppdragene. Nye øyne fokuserte nye helhetsløsninger og utnyttelsesgrader.

De fire forslagene var meget ulike, men med mye felles tankegods. Vinnerutkastet - for letthets skyld forkortet AHO/LPO med flere, er utformet av en solid samling konsulenter. Gruppen består av Institutt for Urbanisme ved Arkitekthøgskolen i Oslo, LPO Arkitektur og design, Oslo, Dahl Arkitekter as, Tromsø, Funck McQuillan Arkitekter, Oslo, Professor Steen Høyer landskapsarkitektur, Danmark, Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS, Oslo og Statkraft Grøner AS, Bærum.

Flere boliger

Oslo kommune hadde vurdert å legge ut minimum 400.000 kvadratmeter til utbygging. Dette vil eierne nå øke til ca 550.000 m2. Det kan gi mellom 1200 og 2000 boliger. Utfordringen blir luftkvalitet og støy.

Etasjehøyden på byggene bør øke fra sjøen og innover mot Oslo S. Der bør etasjehøyden stoppe på 12, på linje med hotellet som nå bygges. Noen høyhus kan også bli vurdert, men samtidig må det tas hensyn til byen innenfor.

Sjøfronten skal i hele sin lengde være offentlig tilgjengelig og bli rekreasjonsarealer for alle brukergrupper med en sammenhengende havnepromenade. Det diskuteres også om Rådhusgata skal forlenges med bru over til operatomta.

Lett adkomst

Det blir liggende flere kulturinstitusjoner ved Bjørvika enn operaen. Tyngst veier kulturhistoriske museer og akvarium. Disse krever gode gangforbindelser. Derimot er det ikke noe mål med gode parkeringsforhold. Tvert i mot planlegges det lavest mulig parkeringsdekning.

Det er en forutsetning at planen som godkjennes må være så robust og fleksibel at den kan overleve en lang utbyggingsperiode under skiftende konjunkturer og endrede behov.

Les mer om: