Prosjketingeniører i engineering- og prosjektsamarbeid på tvers av firma- og fagområder.

Bjørge og Aker Kværner har inngått kontrakt

  • nettarkiv

Bjørge og Aker Kværner Enginering & Technology har inngått en samarbeidskontrakt innenfor overvåking og instrumentering. Hovedsatsingen skal være fiskale målesystemer, feltinstrumentering og brann- og gassdeteksjon. Ifølge Bjørge er kontrakten strategisk viktig fordi den underbygger deres konsept om å komme tidlig inn i prosjektene som en teknologipartner, samtidig som Aker Kværner får direkte tilgang til spisskompetanse i en tidlig fase.