Bjørge med stort oppkjøp

  • produksjon

Selskapene representerer en samlet årlig omsetning på rundt 160 millioner kroner.

Med kjøpet øker Bjørge sin satsing innenfor områder med høyt teknologi- og produktinnhold.

De to selskapene leverer et bredt spekter av olje og gass instrumenterings produkter og systemer, inkludert brann og gass deteksjon, feltinstrumentering og målesystemer, med relaterte tjenester.