Bistand til anbud

På Eksportrådets bistandskonferanse 30. januar innrømmet hun at det kunne være et betydelig løft å delta i slike anbudskonkurranser, særlig for små bedrifter.

- For å stimulere til en mer aktiv holdning til dette fra norske bedrifters side, ønsker vi nå å gjenopprette en anbudsgarantiordning for bistandsfinansierte prosjekter og ubundne kreditter. Ordningen er tenkt å dekke deler av kostnadene ved slik anbudsdeltakelse i de tilfeller man ikke vinner anbudet, sa Frafjord Johnson ifølge eksport.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå