ARKIVNYHETER

Bioteknologi til Toronto

Hild Lamvik
11. mars 2002 - 11:03

- Bioteknologi må være rettet mot verdensmarkedet fra første øyeblikk, mener Werner Christie, spesialrådgiver for bioteknologi i Norges eksportråd.

- Forskningsmiljøene og næringsparkene i Norge er for små til å omgjøre en idé til en suksess alene. I kunnskapssamfunnet er næringsklynger viktige. Her er ikke postadressen viktigst, men at kompetansen passer. Fordi produktene ofte er svært spesialiserte og dyre å utvikle, er det nødvendig å skaffe seg de beste og mest relevante partnere. Videre er adgang til store markeder nødvendig for at investeringene skal lønne seg, uttaler Christie i en pressemelding.

Det norske bioteknologimiljøet er hovedsakelig rettet mot forskning på helse og medisinsk teknologi, marine organismer og landbruk. Selv et lite land som Norge har nyskapende teknologier under utvikling og forskning som på visse felt hevder seg internasjonalt.

- Men Norge har en lang vei å gå når det gjelder kommersialisering. Det er ikke mye kunnskap om bioteknologibransjen blant investorer i Norge. Videre er det alt liten vilje både hos offentlige og private investorer til å gå inn tidlig nok, og gå de langsiktige løpene som er nødvendige for å få en biotek-innovasjon vellykket ut på markedet, mener Werner Christie.

BIO 2002 er en prima arena for å bli oppdatert innen biotek-forskning, -produkter og -marked, synliggjøre seg selv samt lete etter teknologi- og investorpartnerne.