Bioteknologi og entreprenørskap

To foredrag på slutten av vårsemesteret illustrerte den kryssfaglige aktiviteten som foregår på MIT i skjæringen mellom fagfelt som medisin, bioteknologi, kjemi, fysikk og engineering.

Få steder får en så tydelig demonstrert hvordan disse kategoriene er båser vi selv har laget for lettere å kunne forstå verden. I virkeligheten er det hele en eneste stor vitenskap der det ene fagfeltet sklir umerkelig og naturlig over i det andre.

Ved å arbeide fagene får vi en kryssdisiplinkreativitet og en helhet som hjelper oss å forstå og løse problemer relatert til blant annet medisinske utfordringer der det hittil har vært ingen eller ikke gode nok løsninger.

Professor Robert Langer, Division of Health Science and Technology som nylig mottok Draper-prisen, også kalt "the engineering Nobel Prize", arbeider innenfor medisinske problemstillinger med en bakgrunn som kjemiker. Hans arbeid har resultert i flere bedrifter, og han oppmuntrer studenter til å kommersialisering av forskningsresultater.

Langer har blant annet arbeidet med forbedring av medisineringssystemer i form av forbedrede inhalasjonssprayer og mikrobrikker for intern administrasjon av medisiner, for å forbedre dosering og opptak.

Professor Douglas Lauffenburger, Bioengineering and Chemical Engineering, beskrev hvordan kjemikere, fysikere og medisiner har arbeidet sammen for å forbedre bindingsegenskapene til et molekyl. Kjemikerne så at bindingsegenskapene mellom et molekyl og en reseptor kunne være svært forskjellige på overflaten av en celle, og inne i en celle, bl.a. på grunn av ulik pH.

Ved å konstruere et bindingssete på molekylet (f.eks. en medisin) korrekt, kan man styre andelen reseptorer som blir returnert til en celles overflate. Dette kan gi store utslag i hvor raskt en medisin kan bli levert til en celle; det tar lengre tid å hele tiden konstruere nye reseptorer, enn også å returnere reseptorer som har vært i bruk.

Som en kontrast til dette, har Professor Jim Utterbacks fag "Implementing Product and Process change" vært en fantastisk motvekt. Ved å trekke lange linjer, og ved å se på teknologiskifter i ulike industrier, ser vi at innovasjon er noe som ikke bare har eksistert de siste tiårene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå