Bioteknologi - datateknisk utfordring

- Uten informasjonsteknologi og databaser vil vi ikke kunne utvikle de nye, bioteknologibaserte farmasøytiske produktene, sa Oracles president og styreformann, Larry Ellison, på selskapets Life Science Day, som de avholdt for første gang i Europa i slutten av juni.

Selv om Ellison er mest kjent som en karismatisk og svært rappkjeftet IT-leder brenner han også for bioteknologien. Et av hans fremste mål i livet er å være med på å utrydde kreft.

Ellison pekte på at det ville vært nesten umulig å dekode det menneskelige genom uten datamaskiner. Nå står vi foran neste utfordring, som går ut på å finne ut hva slags funksjon alle genene har, og hvilke proteiner de beskriver.

- Det er en mye større utfordring, sier han. Proteinene, og dem er det mange av, ligger ikke på rekke og rad som baseparene i genomet. Og her holder det ikke bare med å finne den kjemiske formelen. Vi må også finne ut hvordan proteinene er krøllet opp. Det er avgjørende for hvordan de fungerer. Den datatekniske utfordringen er svært mye større innen det området som kalles proteomics enn det vi har i dag med genomics. Og når selve proteinviklingen også skal tas i betraktning vil de ytterligere øke IT-problemet med flere tierpotenser, sier Ellison.