ENERGI

Biokraft på Cuba

Ved hjelp av en ny prosess som kombinerer gjæring og deretter forbrenning av gassene fra sukkeravfallet i gassturbiner, skal det være mulig å lage elektrisitet for om lag 40 øre per kWh. – Det er på nivå med hva Cuba eventuelt måtte betale for oljebasert elektrisitetsproduksjon, ifølge Håkon Vennemo i Econ.

Prosjektet er interessant miljømessig, på grunn av null CO2-utslipp og reduserte svovelutslipp. For partikler og nitrogenoksider vil utslippene derimot være omtrent som for olje.

Cuba skrinla nylig sine planer om å bygge to nye atomkraftverk etter russisk modell, en plan som ikke har vært særlig populær i Florida. Econ samarbeider blant annet med forskere fra de amerikanske prestisjeuniversitetene Princeton og MIT om biokraftprosjektet som kanskje kan være et aktuelt alternativ. (hl)

BISTANDSAKTUELT

Les mer om: