KRAFT

Biokraft frykter naturgass

Bilde: Leif Kjøstelsen, Skogforsk
Camilla Aadland
20. okt. 2006 - 08:01

Ulike priser:

I rapporten er prisen på pellets inkludert kapital- og driftskostnader anslått til 40 kWh. NoBio mener den riktige prisen er 50-55øre/kWh for pellets kjøpt i bulk.

Prisen på flis er anslått til 30-40 øre/kWh avhengig av størrelsen på anlegget. NoBio mener at for de største anleggene er prisen på 30 øre realistisk, mens det reelle prisnivået for mindre anlegg er på 45-60 øre/kWh.

Naturgass er ingen konkurrent til bioenergi og fjernvarmeanlegg.

Det slår en rapport utarbeidet av Norsk Energi for Norsk Gassforum og Norsk Naturgassforening fast.

NoBio hevder imidlertid det motsatte.

Galt grunnlag

– Vi har gått grundig gjennom rapporten. På flere steder er tallmaterialet feil, prisene som er oppgitt på pellets og flis er for lave. Dermed blir konklusjonen om at bioenergi og fjernvarme ikke er truet av naturgass feil, sier næringspolitisk rådgiver Kari Asheim i NoBio.

Hun mener det er brukt for gamle priser på flis og pellets i rapporten, og at den oppgitte prisen ligger opp til 15 øre/kWh under det som er virkeligheten.

Gunstig gassavgift

– Vi erfarer jevnlig at gass blir valgt som oppvarmingskilde i stedet for bioenergi og fjernvarme, på grunn av avgiftsfritaket på gass til oppvarmingsformål, sier Asheim.

Som eksempler nevner hun sykehusene i Skien og Tønsberg, som har valgt gass til oppvarming i stedet for bioenergianlegg eller fjernvarme.

Bevis

Morten Soma, avdelingsleder for miljø og sikkerhet i Norsk Energi, går god for tallene i rapporten.

– Vi har regnet prisen for litt større brukere, og kan dokumentere at det ikke er urimelige priser. Prisene er på nivå med det markedet betaler i dag, sier Soma. Han står inne for konklusjonen om at konkurranseflaten mellom naturgass og bioenergi er liten.

– Det er ikke særlig tvil om det, sier han.

Les mer om: