MOTOR

Biodrivstoff testes under Le Mans

Birgitte Ramm
17. juni 2008 - 07:04

Shell vil blande inn BTL (Biomass to Liquids) i drivstoffet til Audis biler under årets Le Mans.

BTL er et annengenerasjons biodrivstoff, som er basert på avfallsstoffer fra den tyske skogindustrien.

Test for ny teknologi

BTL gir en reduksjon av CO2-utslipp med opp til 90 prosent sammenlignet med konvensjonell diesel. Men det er fremdeles tidlig i BTLs kommersielle liv, og bruken under Le Mans blir dermed en viktig prøve for drivstoffet.

– Shell ser motorsport som et teknisk testfundament og vi er glade for å kunne demonstrere Shell V-Power Diesels yteevne med både GTL og BTL, sier Richard Karlstetter, manager i Shell Global Technology Manager, Racing Fuels.

Direktør i Automobile Club l'Ouest (ACO), Daniel Poissenot, er glad for at konkurransen kan virke som en testarena for ny teknologi.

Andregenerasjons drivstoff

Andregenerasjons biodrivstoff baseres på celluloseholdig biomasse, som trevirke, treavfall og planterester. Drivstoffet er dermed ikke en trussel mot matvareproduksjonen, på samme måte som etanol og biodiesel produsert fra olje-, sukker- eller stivelsesrike jordbruksvekster.

Produksjonsprosessen er derimot teknologisk mer avansert enn for førstegenerasjons biomasse, og det vil gå mange år før andregenerasjons biodrivstoff kan kommersialiseres i større skala.

Det er Shell som i samarbeid med tyske Choren Industries har arbeidet med å utvikle det nye drivstoffet. BTL vil bli blandet inn i Shell V-Power Diesel, som også inneholder det syntetiske drivstoffet GTL (Gas to Liquids), produsert fra naturgass.

Les mer om: