KLIMA

– Biodrivstoff er overvurdert

Både første- og annengenerasjons biodrivstoff er overvurdert, hevder danske Concito.
Både første- og annengenerasjons biodrivstoff er overvurdert, hevder danske Concito. Bilde: OLIVIER BOITET
Stein Jarle Olsen
20. jan. 2009 - 10:52

Miljøvernminister Erik Solheim og partnerne i klimaforliket ble i desember enige om å innføre påbud om innblanding av 2,5 prosent biodrivstoff i 2009 og 5 prosent fra 1. juli 2010, til tross for at Statens forurensningstilsyn fråradet en slik hurtig innfasing.

Les også:

Overreduksjon

Danskene har gått marginalt lenger, og har satt mål om 5,75 prosent biodrivstoff innen 2010.

De har imidlertid beregnet at CO2-utslippene fra de 5,75 prosentene skal reduseres med 114 prosent, altså mer enn de slipper ut med fossilt drivstoff i dag.

Det skyldes at man har regnet med 100 prosent reduksjon fra selve drivstoffet, i tillegg til ytterligere nedgang som følge av redusert nasjonalt forbruk av bensin og diesel.

Ineffektivt

Biodrivstoff utgjør således langt over halvparten av den målsatte utslippsreduksjonen i transportsektoren.

Den danske tenketanken Concito har gått gjennom bakgrunnsmaterialet til 5,75-prosent-målet, i tillegg til de siste vitenskapelige rapporter, og kommet frem til at CO2-reduksjonen til biodrivstoff er sterkt overvurdert.

Rapporten, som er skrevet av Jørgen Henningsen, Martin Lidegaard og Henrik Wenzel, konstaterer at førstegenerasjons biodrivstoff har stor risiko for å slippe ut mer enn hva fossilt drivstoff gjør, mens det for andregenerasjons biodrivstoff vil være langt mer energieffektivt å bruke den på andre måter.

Selv om andregenerasjons biodrivstoff har potensiale til å ikke slippe ut CO2, krever det at man planter like mange trær som man hugger ned, og det er ikke alltid tilfelle, hevder Concito.

Les også: Biodrivstoff er verst

Indirekte utslipp

Det henvises også til at EUs forskningsinstitutt Joint Research Centre har kommet frem til at å benytte 1 MJ biomasse til å produsere strøm i et kraftverk erstatter 0,95 MJ fossilt brennstoff, mens 1 MJ biodrivstoff kun erstatter 0,35 - 0,45 MJ olje.

– Sett fra klimaets synsvinkel, er bokføringen enda for dårlig uten medregning av de indirekte utslipp som følge av at biodrivstoff delvis "stjeler" biomassen fra langt bedre bruk i el- og varmesektoren, og delvis fortrenger matproduksjon til klimaproblematisk marginaljord. Disse utslippene er dessverre reelle, og medregnes de, snus den tilsynelatende CO2-reduksjonen lett til økte utslipp, skriver forfatterne.

– Nedjuster forventningene

De reagerer på at man ofte ikke tar med de indirekte utslippene i regnestykkene for biodrivstoff.

– Klimaet bryr seg ikke om EUs regnemaskiner. Klimaet trenger CO2-reduksjoner nå. Derfor vil det beste for miljøet være at man nedjusterte forventningene til biodrivstoff markant, sier CONCITO-sjef Martin Lidegaard i en pressemelding.

Det svenske energiselskapet Vattenfall ser imidlertid ut til å ha tatt hintet:

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.