DIVERSE

Bilismens framtid

Teknisk Ukeblad kan opplyse at forurensning fra eksos vil være en forlatt byrde i nær framtid.

Dette er vel og bra, men en annen del av bilismen er de omkomne og de skadde. Ca. 300 personer omkommer og ca. 10 000 blir skadd hvert år.

Jeg har fremmet en teori om at nærmere halvdelen av de sjåfører som har vært i kollisjoner, har kjørt korrekt. Hvis denne teorien godtas, kan enhver sjåfør risikere å omkomme i en kollisjon, uansett om det er kjørt korrekt.

At det finnes en mulig måte å unngå kollisjoner på, er å ta toget. Og ikke et hvilket som helst tog. Minste kurveradius på fortrinnsvis 6000 meter og maksimal stigning 10 promille, vil gi en mulig hastighet på hele 350 km/h mot bilenes 100 km/h.

Tog har også ulykker, men disse kan motvirkes ved hjelp av disiplin og kunnskap.

Arnulf Brekken