BILDESERIE: Jernalderutgravingene på Huseby

Doktorand i arkeologi, Lene Melheim gransker et stolpehull. (Bilde: Tore Stensvold)
Gravemaskin fjernet matjorda i et avgrenset område der Byantikvarens undersøkelser i 2004 viset at det kunne være spor etter langhus på ambassadetomta på Huseby i Oslo. (Bilde: Tore Stensvold)
Prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen (t.v) og utgravingsleder Sara Langvik Berge fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. (Bilde: Tore Stensvold)
Utgravingsleder Sara Langvik Berge og prosjektleder Margrete Figenschou Simonsenfra sjekker at de har fått registrert alle stolpehullene. (Bilde: Tore Stensvold)
Prosjektleder Margrete Figenschou Simonsen synes det er oppsiktsvekkende å gjøre jernalderfunn i Oslo som er så godt utbygget . (Bilde: Tore Stensvold)
Maria-Liisa Grue (foran) og Lene Melheim graver fram halve stolpehull. Det tas prøver av resten fro å tidfelste funn. (Bilde: Tore Stensvold)
Maria-Liisa Grue går løs på et nytt stolpehull. Huset har vært 18 meter langt og 5,5 meter bredt. (Bilde: Tore Stensvold)
Alt tyder på at det er et slikt langhus arkeologene fra Kulturhistorisk museum har funnet på Huseby. Det stammer antakelig fra ca. 500 f. Kr. - år 0. Hsuet er treskipet, med flere innganger. Dyr ble holdt i den ene enden av huset og menneskene bodde i den andre enden.
Sara Langvik Berge og Margrete Figenschou Simonsen studerer kartet med de innplottede stolpehull. Det kan indikere hvor de skal lete videre. (Bilde: Tore Stensvold)
Alle funn registreres digitalt av innmåler Runde Borvik. Sara Langvik Berge sjekker med kartet at de får med alle punkter. (Bilde: Tore Stensvold)
Nitid arbeid kreves når jernalderbosettingen kartlegges. (Bilde: Tore Stensvold)
Maria-Liisa Grue (bak) og Lene Melheim graver fram og registrere funn. (Bilde: Tore Stensvold)
Margrete Figenschou Simonsen leter etter stolpehull der de mener enden av huset har vært. (Bilde: Tore Stensvold)
Utgravingsleder Sara Langvik Berge fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. (Bilde: Tore Stensvold)
Kull fra ildstedet sendes NTNU for radiologisk tidfesting av funn på Huseby.
Lene Melheim har sommerjobb på Kulturhistorisk muesum. Hun holder på med en doktorgrad i arkeologi. (Bilde: Tore Stensvold)
Et mønster avtegnes på kartet når stålpehull, kokegrop og ildsteder avtegnes. Huset har vært treskipet, 18 meter langt og 5,5 meter bredt. Veggene var kledd med leire, forsterket med flettverk. (Bilde: Tore Stensvold)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå