ARKIVNYHETER

Betongbransjen: – Prisvekst ikke vår skyld

Det er helt misvisende å forklare prisøkningene på store infrastrukturprosjekter med at betong er blitt mye dyrere, mener Fabeko.
Det er helt misvisende å forklare prisøkningene på store infrastrukturprosjekter med at betong er blitt mye dyrere, mener Fabeko. Bilde: SSAB
Jarle Skoglund
23. nov. 2007 - 12:56

– Offentlig statistikk og betongleverandørenes egne tall slår fast at det ikke er betongprisen som har ført til budsjettsprekkene i store infrastrukturprosjekt, slik flere mediaoppslag kan gi inntrykk av, sier Hallvard Magerøy i FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening.

– I følge SSB har betong steget med moderate fire prosent i året de to siste årene. Det stemmer helt med en fersk undersøkelse som viser at prisveksten hos våre medlemmer følger innenlands kostnadsvekst på råvarer, det vil si 4–5 prosent, sier han.

Flere mediaoppslag trekker helt misvisende frem prisen på betong for å forklare at infrastrukturprosjekt som tilførselsveiene til Hardangerbroen og det planlagte dobbeltsporet på Vestfoldbanen blir langt dyrere enn antatt.

– Disse oppslagene rimer ikke med tallene om prisutviklingen på betong. Kan det være noen som tar seg bedre betalt, eller har dratt på seg større kostnader som de dekker bak en påstått økning i betongprisen? spør Magerøy.

I en uttalelse til pd.no uttaler direktør Audun Lågøyr i BNL at prisen på materialer til betongkonstruksjoner har steget med mer enn 44 prosent de tre siste årene.

– Disse tallene har BNL hentet fra SSBs byggekostnadsindeks for betongbruer for 1. kvartal 2004 til 3. kvartal 2007. Tallet viser de totale byggekostnadene for betongbruer, og her er det ikke betong som er kostnadsdriver. Utgiftene til betong utgjør bare om lag 4 prosent av kostnadene ved slike anlegg, så det må være helt andre forhold som driver prisen opp, påpeker Magerøy.

En undersøkelse blant ferdigbetongprodusentene viser at prisutviklingen for betong ligger på 12–15 prosent totalt for de siste 3 årene, langt under de 44 prosentene som mediene gir inntrykk av.

– Årsaken til den store kostnadsveksten i forhold til forventet pris må ligge helt andre steder, fastslår Hallvard Magerøy i FABEKO.

Les mer om: