Betongbransjen har brukt for lite tid på miljø – nå skal det endres

– De nye konseptdesignerne må være bedre enn oss, sier Tor Ole Olsen. Bærekraft er det viktigste kravet betongbransjen står overfor.

Betongbransjen har brukt for lite tid på miljø – nå skal det endres
Trysfjordbrua på E39, en fritt frambygg-bru med spenn på 534 meter. Vanligvis bygges to parallelle bruer for firefelts vei, her er det bygget kun én bru. Foto: Joachim Seehusen

Endring er sentralt for å lykkes, samt konseptuelt design og FoU.