ENERGI

Betinget optimist

Hun er tilfreds med at den 6. partskonferansen skal tas opp igjen i Bonn i juli. – Gir vi slipp på Kyoto-protokollen, står vi på bar bakke, sa hun på et møte i Den Polytekniske Forening nylig.

Miljøvernministeren ønsker å bygge et miljøvennlig pioner-gasskraftverk med minimalt utslipp av CO2. Norge er en gasskraftnasjon og hun mener ny teknologi etter hvert vil gi renere kraft, og at dette kan bli et eksportprodukt for Norge. Finn Lied anbefaler å bygge et CO2-fritt gasskraftverk fordi vi nå bør være sikre på at drivhuseffekten dels er menneskeskapt.

Adm. direktør Kjell Bendiksen, Institutt for energiteknikk på Kjeller, viser til at bruken av fossilt brensel øker i energiproduksjonen. Han peker på de store fordelene med å erstatte brunkullfyrte kraftverk med gass, men poengterer at ingen vil betale dobbelt pris for slik energi.

Den kommende stortingsmelding om klimapolitikken vil behandle nasjonale tiltak mot utslipp av drivhusgass. Der kommer det forslag om hvordan Norge bør forholde seg frem til 2008 – enten Kyoto-protokollen trer i kraft eller ikke – med de tiltak som er aktuelle: Kvotehandel, felles gjennomføring og de grønne mekanismene.

På grunn av en mild vinter ble ikke utslippene av CO2 i 2000 liggende mer enn seks prosent over 1990-nivået. Men trenden peker på at vi kan havne 20 prosent over nivået i 2008 – mens kravet er en prosent over i 2012. Dessuten vil ikke virkningene av Kyoto-avtalen bety mer enn 1/10 grad i redusert oppvarming. Skulle vi kommet frem til noe som monner, måtte utslippene halveres. Geir Høiby, NHO, viser til hvor viktig det er at miljøavgifter må ha miløjøeffekt og ikke være rene skatteinntekter.

Mens Bush fortsatt er lite tilfreds med at u-landene slipper CO2-tiltak, vil Siri Bjerke at Norge kommer i gang med nasjonale tiltak uten å vente på andre lands utspill. (lh)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.