NYHETER_BYGG

Betinget optimisme

18. des. 2001 - 15:01

Mens markedet for IT-konsulenter har rast gjør det seg gjeldende en nøktern og forsiktig optimisme i RIF, rådgivende ingeniørers forening. Daglig leder Tor Saghaug sier han vil betgne situasjonen som brukbar. 340 bedrifter med 5600 ansatte er nå andelseiere i RIF, det er en viss oppgang fra fjoråret.

For lav timepris

- Gjennomsnittlig timepris i 2000 var 520 kroner, som er alt for lavt. Vi har ennå ingen oversikt over 2001, men sitter med et inntrykk av at prisene har holdt følge med prisstigningen. Dagens Næringsliv meldte i midten av desember om prisras fra 1100 kroner timen til 400 for IT-konsulenter. Så ille står det ikke til hos rådgivende ingeniører innen andre fag. - Vi har ingen indikasjoner på at prisene har gått ned, sier Saghaug. Han understreker at gjennomsnittsprisen skjuler store variasjoner og at rådgivningstjenester normal koster mer enn projsjekteringsoppdrag.

Hovedtyngden av andelseierne i RIF arbeider innen bygg og anlegg. - Innen anlegg og infrastruktur har det vært en viss nedgang men vi ser nå tegn til bedring. Det gjør seg gjeldene en viss usikkerhet knyttet til boligbygging, utviklingen avhenger av renteutviklingen.

Saghaug sier han ser med bekymring på energisektoren hvor det er store uløste oppgaver, men likevel overkapasitet både blant entreprenører og rådgivere. - Det hardner også til innen telekommunikasjon, men det er fortsatt god aktivitet.

Lønnsomheten har vært best i de mindre rådgivningsselskapene. Saghaug tror dette henger sammen med at de store ofte opererer innen flere fagfelt og derfor er mer utsatt.

Stabilt prisleie

Ole Haugland, daglig leder i Geovest-Haugland i Molde går inn i 2002 med ni heltidsansatte, som er en mer enn ved forrige årsskifte da de to selskapene Sivilingeniør Ole Haugland AS og Geovest AS fusjonerte. - Markedet vårt virker stabilt. Det er alltid noe usikkerhet og svingningene kommer raskt, men vi har gode forventninger og går ikke inn i det nye året med større usikkerhet enn tidligere år, sier Haugland. Timeprisen ligger på 550 kroner, av og til svinger den ned mot 525.

I Kongsberg arbeider Gunnar Berntzen alene med rådgivning innen VVS, klimateknikk og engergiøkonomisering. Hovedtyngden av oppdragene er prosjektering av skoler og sykehjem og andre oppdarag for kommunesektoren. - Siden jeg driver en enmannsbedrift kan jeg ikke tenke så veldig langt frem, sier han. - Jeg har oppdrag frem mot forsommeren, hva som så skjer lurer jeg også på. Jeg prøver å få timepris på 525 kroner. Det er for lavt, men markedet svelger ikke mer. Offentlige støtteordninger for å fremme energiøkonomisering er redusert, og det fører med en gang til lavere interesse både hos private bedrifter og offentlige institusjoner.

Gode tider i nord

Barlindhaug Consult AS opplever gode tider, og ser en lys fremtid i møte de nærmeste årene. Selskapet har 73 ansatte, ved nyrekkruttering opplever Barlindhaug ofte at kandidatene også kan velge i andre tilbud. - Ja, vi merker de gode tidene når vi skal ha tak i folk, sier daglig leder Truls Mølmann. I 2001 oppnådde selskapet en snittpris på 550 kroner timen, en pris som skjuler store variasjoner. - Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere og opplever det som litt underlig å måtte betale 750 kroner timen for at en 20-åring skal skifte valsen på kopimaskinen.

Kvalifikasjoner er viktig for Barlindhaug. Selskapet er nå med å finansiere doktorgraden til to medarbeidere, til sommeren får ytterligere en permisjon for doktorgradsstudier.

- Stipendiatstillingene er lagt til NTNU og finansiert gjennom forskningsrådet. Vi betaler omtrent like mye for at de skal kunne opprettholde lønnen. Da er det knyttet en bindingstid til kontrakten.

For Barlindhaug er det viktig å ha forberede selskapet på fremtidige oppdrag. - Vi tror fremtiden vår ligger i olje og gass i Barentshavet og vi forbereder oss på å løse problemer i kaldt klima, også i Russland.

Utsiktende for inneværende år er gode. - Ja, nå har vi opdrag for tre fjerdedeler av 2002 og vi planlegger å øke tallet på ansatte med syv til 80. Nå hører det med til historien at Barlindhaugkonsernet har andre selskaper som blant annet er aktive på byggesiden. Om lag halvparten av oppdragene er egeninitiert, sier Mølmann.

Mye psykologi

Med 470 ansatte er Multiconsult et av de store selskapene innen rådgivning. Ingeniørene og sivilingeniørene i de 17 avdelingskontorene dekker de fleste fagfelt. - Vi har lagt et godt år bak oss, for et år siden var vi 430 ansatte om ytterligere ett år blir vi vel rundt 500, sier administrerende direktør Håkon Sannum. Han knytter likevel noen forbehold til optimismen. - Innen bygg og eiendom er vi usikre på hvordan markedet utvikler seg, spesielt for næringsbygg. Det er ingen dramatikk, men markedet er labilt og følsomt. Det er mye psykologi ute og går, og det kan føre til reaksjoner selv for små ting, sier Sannum.

Også Multiconsult er lite fornøyd med prisenene rådgivere kan oppnå i dagens marked. Sannum ønsker ikke å oppgi timeprisen til Multiconsult, men han sier den ligger over snittprisen til RIF.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.