Betalte ti milliarder i skatt

Betalte ti milliarder i skatt
Innstramning i avskrivningsreglene gir industrien skatteøkning. Bilde: CAMILLA AADLAND

Økningen er først og fremst på grunn av økt overskudd, melder Norsk Industri.

Fordoblet

Fra 2003 er skatten for industribedriftene mer enn fordoblet.

Flere gode år for industribedriftene har ført til økt skattepliktig inntekt, men i løpet av perioden har også den effektive skattesatsen økt.

I 2007 var skattesatsen 27,6 prosent.

Innstramning

Årsaken til økningen er blant annet avskrivningsreglene for maskiner.

En innstramning der deler av maskinene skal avskrives som bygg fører til at industribedriftene må betale flere hundre millioner kroner mer i skatt i årene 2004-07.

Les også:

Norsk Industri har tatt opp dette med myndighetene, men foreløpig har kun opposisjonspartiene lovet å sette en stopper for denne skatteøkningen.